Tax & Legal

Noua reformă a cotelor de TVA începe: Care sunt pașii pentru România?

Până în 2030, se estimează că piața Metaverse va crește de la 47,48 miliarde dolari la 678,8 miliarde dolari, conform Statista. Conceptul de Metavers a fost descris pentru prima dată în romanul “Snow Crash” scris de Neal Stephenson și publicat în 1992. Însă, interesul pentru acest univers virtual a crescut în 2021, în momentul în care Mark Zuckerberg a anunțat că va schimba numele companiei Facebook în Meta. Dacă până în prezent Metaversul a fost folosit cu preponderență pentru jocurile video, acest univers virtual poate aduce beneficii și mediului de afaceri. 

Directiva europeană care revizuiește fundamental sistemul cotelor de TVA din Uniunea Europeană (UE) a fost publicată de 5 aprilie. Conform acestor noi norme, cotele reduse de TVA pot fi aplicate de către statele membre unei liste mai largi de bunuri și servicii, fiind posibilă inclusiv utilizarea cotelor de 0% pentru produsele alimentare, farmaceutice sau de uz medical. În consecință statele membre UE, printre care și România, vor trebui să transpună noua directivă în legislațiile naționale, având astfel opțiunea de aplica noi cote reduse de TVA.

Aceasta este prima reformă majoră a sistemului de TVA din ultimele trei decenii, scopul fiind o fiscalitate mai scăzută în domenii decisive pentru politicile UE: sănătatea, energia verde și digitalizarea. Până la adoptarea directivei, legislația comunitară permitea utilizarea cotelor reduse de TVA față de cota standard, dar fără a fi mai mici de 5%, pentru o listă de produse și servicii prevăzute în anexele directivei comunitare de TVA. 

Noua structură a cotelor de TVA

În cadrul noului regim, statele membre trebuie să aplice în continuare o cotă standard de cel puțin 15% și pot utiliza două cote reduse de cel puțin 5% pentru articolele cuprinse în lista din anexa III la Directiva TVA. Cu toate acestea, mai multe categorii din anexa III au acum un domeniu de aplicare mai larg, în timp ce alte 10 categorii au fost adăugate. În plus, fiecare stat membru poate stabili o cotă super redusă (mai mică de 5%) și o cotă de 0% pentru produsele destinate să acopere nevoile de bază, cum ar fi produsele alimentare, medicamentele, produsele farmaceutice, dar și panourile solare.

Ca urmare a pandemiei COVID-19, UE și-a propus consolidarea sistemelor de sănătate, fiscalitatea fiind, la rândul său, un instrument care contribuie la atingerea acestui obiectiv. Astfel, a fost extinsă aplicarea cotelor reduse pentru produsele farmaceutice utilizate în scopuri medicale și veterinare, precum și pentru articole destinate utilizării în domeniul asistenței medicale în general, cum ar fi echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, ajutoare și echipamente de protecție.

În ceea ce privește politicile de mediu, în contextul Green Deal, va fi posibilă aplicarea de cote reduse de TVA pentru bunuri și servicii care asigură tranziția la energia verde și scăderea poluării, cum ar fi panourile solare, bicicletele electrice, serviciile de tratare a deșeurilor și de reciclare, furnizarea și instalarea de sisteme de încălzire de înaltă eficiență și cu emisii reduse care îndeplinesc criteriile legislației de mediu. Astfel, pentru panourile solare, se poate stabili o rată de 0%.

În schimb, cotele reduse sau scutirile de TVA pentru combustibilii fosili și alte bunuri cu un impact similar asupra emisiilor de gaze cu efect de seră vor fi eliminate treptat până la 1 ianuarie 2030. În cazul îngrășămintelor chimice și pesticidelor chimice cotele reduse vor fi eliminate până la 1 ianuarie 2032, pentru a le oferi micilor fermieri mai mult timp pentru a se adapta.

Pentru a sprijini digitalizarea, directiva prevede posibilitatea de a stabili cote reduse pentru serviciile de acces la internet. 

În prezent, unele state membre beneficiază de derogări specifice de la dispozițiile directivei TVA, care vor rămâne în vigoare. Însă, pentru a asigura un tratament egal, aceste derogări vor fi aplicate de toate celelalte state membre, opțiunea putând fi exercitată în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a noii directive.

Având în vedere că aceste cote reduse de TVA vor pune presiune asupra colectării de venituri fiscale la bugetele statelor membre, noile norme impun anumite limitări. Astfel , statele membre nu pot aplica ratele reduse de TVA simultan pentru toate categoriile din anexa III, ci la maximum 24 de categorii din anexa III modificată.

Utilizarea cotelor 0% și a cotelor super reduse este, de asemenea, limitată la șapte categorii de bunuri esențiale din anexa III la Directiva TVA. Statele membre care au utilizat aceste cote pentru mai mult de șapte categorii până la 1 ianuarie 2021 trebuie să restrângă numărul până la șapte categorii până la 1 ianuarie 2032 sau, în cazul în care regimul definitiv de TVA va fi introdus la o dată anterioară, până la acea dată anterioară.

Ce urmează pentru România?

Până la începutul anului viitor, România va trebui să preia în legislația națională prevederile noii directive de TVA, urmând să decidă dacă va implementa cotele reduse în funcție de direcția politicilor fiscale și bugetare. România are deja cote reduse de 9% și 5% pentru mai multe categorii de bunuri și servicii, inclusiv în domeniul medicamentelor și al alimentelor. Recent s-a discutat public eventualitatea unei cote de TVA de 0% pentru alimente, chiar în contextul modificării directivei de TVA. Cu toate acestea, România are constrângeri bugetare mari, fiind în procedură de deficit excesiv (deficitul bugetar depășește plafonul admis prin tratatul de aderare, de 3% din PIB) și trebuie să ia măsuri de consolidare fiscală pentru a-l readuce sub acest plafon. În același timp, România este campioană de mulți ani la deficitul de încasare a TVA, din cauza faptului ca circa o treime din suma pe care ar trebui să o colecteze statul din TVA nu este efectiv colectată. De aceea ANAF a demarat mai multe proiecte de îmbunătățire a colectării, bazate în principal pe digitalizarea administrației și conformare voluntară. Totuși, din cauza ratei ridicate a inflației care erodează puternic veniturile, o decizie politică de a adopta o cotă de 0% la alimente nu este complet exclusă.

Share
Share
Share