Tax & Legal

Cum selectează ANAF companiile pentru inspecții fiscale? Cum ne putem pregăti?

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat recent, printr-un comunicat, că “structurile cu atribuții de inspecție fiscală au în derulare 555 de acțiuni de inspecție fiscală și control inopinat la marii contribuabili, și 128 de controale inopinate la societățile cu pierderi recurente. (...) Aceste operațiuni au fost declanșate ca urmare a analizei de risc fiscal”.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat recent, printr-un comunicat, că “structurile cu atribuții de inspecție fiscală au în derulare 555 de acțiuni de inspecție fiscală și control inopinat la marii contribuabili, și 128 de controale inopinate la societățile cu pierderi recurente. (…) Aceste operațiuni au fost declanșate ca urmare a analizei de risc fiscal”. Periodic, ANAF lansează astfel de anunțuri și cu siguranță vați întrebat:

  • Cum se face selecția societăților pentru o inspecție fiscală și care sunt sursele de informații avute în vedere pentru a stabili riscul fiscal din perspectiva prețurilor de transfer? 
  • Care sunt informațiile care, odată prezentate în cadrul documentelor financiar contabile depuse la ANAF de către fiecare societate, ridică semne de întrebare și generează fie control inopinat fie, mai recent, verificare documentară? 
  • Care este expunerea unei societăți la astfel de arii de risc fiscal și ce anume declanșează controale prealabile, de tipul celor despre care vorbește comunicatul de presă al ANAF? 
  • Cum este oportun să se poziționeze o societate, reactiv, după ce începe un control sau proactiv, să înțeleagă din start care sunt ariile de expunere și cum se poate pregăti adecvat?

Experiența din inspecțiile fiscale recente ne arată o recurență din perspectiva abordărilor autorităților fiscale, în special în zona prețurilor de transfer, atât inițial, în etapa de preselecție (la nivel de control inopinat sau verificare documentară) cât și ulterior, în etapa de constatări (inspecția fiscală propriu-zisă).

Pe baza experienței în numeroase controale, atât din etapa de preselecție cât și ulterior, în inspecție fiscală, echipa de prețuri de transfer a PwC România a elaborat un chestionar care permite identificarea ariilor de expunere la un potențial risc fiscal din punct de vedere al prețurilor de transfer, inclusiv din perspectiva dimensiunii expunerii (mare, medie sau mică) la potențiale investigații din partea autorităților fiscale.

Sumele suplimentare stabilite (sau diminuarea de pierdere fiscală) din ajustări de prețuri de transfer au fost și rămân semnificative. De asemenea, întotdeauna, după un control fiscal apare inevitabila întrebare: am obligația de a replica constatările din acest control pentru perioadele subsecvente, neverificate fiscal? Când ANAF va începe un nou control, va acționa conform abordării anterioare? 

Răspunsurile la astfel de întrebări sunt complexe, presupun o analiză de la caz la caz și depind de decizia societății verificate de a contesta sau nu astfel de constatări, respectiv de rezultatul acestor demersuri.

Care sunt prevederile legislației în materie de proceduri de control și analiza de risc fiscal?

Prima etapă de preselecție pentru control constă în realizarea analizei de risc fiscal, care pornește strict de la informațiile pe care societățile le pun la dispoziția ANAF în diverse forme: situații financiar-contabile, declarații, documente depuse pentru scheme de ajutor de stat, pentru obținerea de certificări (vamale, nerezidenți) etc. 

Ariile de risc fiscal identificate în etapa de mai sus se validează ulterior prin intermediul unor verificări prealabile (control inopinat și mai nou, verificare documentară). În această etapă echipele de control ale ANAF se prezintă la sediul unei societăți și solicită diverse documente (contracte, facturi, jurnale etc.), note explicative, fără a oferi indicii legate de zonele de interes fiscal. 

Astfel de verificări documentare au fost inițiate recent de către Direcția de Antifraudă Fiscală la mai multe grupuri multinaționale, cu accent pe tranzacțiile intra-grup, din perspectiva beneficiului economic obținut din astfel de tranzacții. Un alt comunicat de presă al ANAF precizează că, spre exemplu, în luna iunie 2022, inspectorii antifraudă au stabilit sume în cuantum de aproximativ 77 milioane lei (estimate în cadrul a 292 de procese-verbale de control).

Ulterior, inspecția fiscală vine să facă constatări în linie cu ariile de risc fiscal identificate în etapele anterioare. Același comunicat de presă al ANAF mai menționează și că în luna iunie au fost derulate 2.223 de inspecții fiscale la contribuabili persoane juridice și fizice, fiind stabilite sume suplimentare în valoare totală de peste 213 milioane lei. 

Experiența noastră arată că rezultatul unei verificări are legătură directă cu modul de pregătire pentru un eventual control (reactiv versus proactiv). 

Având în vedere aspectele menționate mai sus, este important ca fiecare societate să își poată evalua cât mai corect riscurile la care este expusă, pentru a putea lua măsurile de corecție necesare. Planificarea în avans, corelată cu monitorizarea constantă a operațiunilor și riscurilor care pot apărea constituie cheia pentru evitarea unor dispute ulterioare cu autoritățile fiscale. 

În concluzie, pentru înțelegerea zonelor și gradului de expunere la risc fiscal din organizația dumneavoastră, puteți completa chestionarul nostru și să ne contactați pentru o discuție pe marginea rezultatelor obținute.

Share
Share
Share