Tax & Legal

Facturarea electronică pentru toate tranzacțiile dintre companii, un pas major pentru aplicarea obligatorie din 2024

Raportarea facturilor electronice pentru toate tranzacțiile dintre companii, business to business (B2B), în sistemul Ro e-Factura va deveni obligatorie începând din ianuarie 2024, odată ce Comisia Europeană va pune în aplicare derogarea solicitată de Ministerul Finanțelor, conform Propunerii de decizie a Consiliului UE publicată pe 23 iunie.  

Raportarea facturilor electronice pentru toate tranzacțiile dintre companii, business to business (B2B), în sistemul Ro e-Factura va deveni obligatorie începând din ianuarie 2024, odată ce Comisia Europeană va pune în aplicare derogarea solicitată de Ministerul Finanțelor, conform Propunerii de decizie a Consiliului UE publicată pe 23 iunie.  

Autorizarea derogării ar urma să fie valabilă începând de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2026 sau până la data la care statele membre au obligația de a aplica toate dispozițiile propuse prin ViDA (”TVA în era digitală” – noul pachet legislativ de TVA care aduce modificări semnificative Directivei de TVA, obligatorie a fi transpuse în legislația statelor membre), în funcție de data care survine mai întâi. 

Propunerea de Decizie de punere în aplicare a Consiliului de autorizare a României vizează introducerea unei măsuri speciale de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.

În prezent, Directiva TVA prevede că utilizarea unei facturi electronice este supusă acceptării de către destinatar. Prin urmare, introducerea obligației de facturare electronică în România necesită o derogare de la acest articol, astfel încât emitentul să nu mai fie obligat să obțină consimțământul destinatarului pentru a trimite o factură în format electronic, aceste facturi urmând să fie emise în formatul solicitat de către Ministerul Finanțelor și trimise prin sistemul național RO e-Factura.

Proiectul „E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale. 

Ro e-Factura a fost implementată etapizat, fiind inițial obligatorie pentru operatorii economici în relația cu autoritățile contractante ale statului, B2G (business to government), ulterior devenind obligatorie și în contractele încheiate în relația B2B (business to business), în măsura în care acestea au ca obiect produse cu risc fiscal ridicat. Pentru celelalte tranzacții de tipul B2B, facturarea electronică este în prezent opțională. Informațiile din facturi sunt raportate către administrația fiscală, care obține aceste date în timp real și poate verifica în timp util și automat coerența dintre TVA-ul declarat și plătit și facturile emise și primite. Pentru a facilita transmiterea facturilor electronice prin sistemul RO e-factura, PwC a dezvoltat o soluție  de tehnologie, capabilă să gestioneze volumele mari de date, asigurând transmiterea facturilor emise și și descărcarea facturilor primite de la furnizori prin Sistemul Național RO e-factura.

Astfel, implementarea facturării electronice are o serie de beneficii pentru operatorii economici se numără plățile mai rapide, economisirea costurilor de transmitere, procesarea rapidă și ieftină a datelor din facturi și reducerea costurilor de arhivare.

Implementarea obligativității facturării electronice este una dintre măsurile incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în vederea creșterii gradului de conformare a contribuabililor, precum și descurajarea tentativelor de fraudă. Potrivit datelor transmise de autoritățile române Comisiei Europene, extinderea obligației de raportare va reduce decalajul de TVA cu cel puțin 5 puncte procentuale până în al doilea trimestru al anului 2026, față de nivelul înregistrat 2019. Implementarea facturării electronice obligatorii se va traduce printr-o creștere a colectării TVA și a impozitelor directe de cel puțin 7,6 miliarde de lei (aproximativ 1,5 miliarde de euro).

Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeană indică pentru anul 2020 un decalaj de TVA de 35,7%, între suma încasată de bugetul statului și cea estimată a fi încasată. Această situație indică o problemă structurală, care va necesita atât acțiuni urgente și susținute, cât și implementarea reformelor necesare, se arată în documentul CE.

Derogări similare de la Directiva TVA, pentru a pune în aplicare facturarea electronică obligatorie B2B, au mai fost acordate Italiei, Franței și Poloniei.

Share
Share
Share