ESG

Avertizorii în interes public din perspectiva ESG: De ce este importantă pentru companii implementarea unor proceduri interne de raportare?

Avertizorii în interes public din perspectiva ESG: De ce este importantă pentru companii implementarea unor proceduri interne de raportare?

Protecția celor care semnalează încălcări ale legii într-un context profesional a devenit, începând cu luna decembrie 2022, o obligație legală reglementată prin Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (Legea) care transpune la nivel național Directiva Europeană 1937/2019. Deși importanța acestui act normativ în contextul asigurării securității relațiilor sociale este evidentă, impactul este cu atât mai semnificativ din perspectiva sustenabilității (politici de mediu, sociale și de guvernanță – ESG).

Fără îndoială, implementarea unei proceduri interne care să cuprindă modalitatea de gestionare și soluționare a raportărilor avertizorilor în interes public este inclus în factorul de guvernanță al ESG. Cu toate acestea, din motive legate de caracteristicile faptelor din diferitele domenii de activitate care pot fi denunțate, raportarea lor poate avea un impact semnificativ atât asupra aspectelor de mediu, cât și asupra celor sociale.

Legea intenționează să asigure protecția avertizorilor în interes public, conferindu-le sentimentul de siguranță necesar pentru a semnala, fără teama de repercusiuni, situații care reprezintă încălcări ale legii și care altfel ar rămâne neobservate. Prin urmare, Legea creează premisele unei contribuții semnificative la reducerea corupției, a fraudelor și a altor practici nelegale. În plus, poate încuraja încrederea în instituțiile statului și în capacitatea organelor statului de a gestiona încălcările legii și a aplica sancțiuni adecvate.Mergând mai departe, implementarea unei proceduri care să asigure protecția avertizorilor în interes public ca parte a factorului de guvernanță  din cadrul ESG poate fi privită din două perspective. 

Pe de o parte, ar putea fi considerată drept o măsură reactivă menită să asigure transparența și responsabilitatea angajaților și colaboratorilor. Instituirea unor canale interne de raportare eficiente creează un mediu de lucru sigur și de încredere. Totodată, ar putea limita efectele negative pe care entitatea le-ar putea resimți în urma unor încălcări ale legii în activitatea obișnuită. Pe termen lung, beneficiile se reflectă în crearea unei  culturi organizaționale orientate spre protejarea valorilor morale și etice, ceea ce reprezintă și un factor important de transparență și responsabilitate.

Pe de altă parte, implementarea unei proceduri care să asigure protecția avertizorilor în interes public poate avea un rol preventiv, fapt ce poate conduce la reducerea riscurilor de integritate asociate încălcărilor legii. Începând cu pregătirea angajaților și colaboratorilor pentru astfel de cazuri și continuând cu instruirea necesară pentru a recunoaște și raporta faptele nelegale, o astfel de procedură poate avea ca efect  reducerea timpurie a riscurilor de comportament imoral sau ilegal.

Având în vedere faptul că Legea impune obligația conceperii și implementării, în anumite condiții, a unor canale interne de raportare a faptelor nelegale, dar și a unei proceduri care să reglementeze modalitatea de gestionare a raportărilor primite, impactul din perspectiva sustenabilității vine din nevoia de asigurare a unui climat care să încurajeze respectarea normelor legale și etice, dar și o bună conduită în cadrul entității. Susținerea transparenței și responsabilității întărește mediul social și de lucru prin protejarea angajaților, dar și prin promovarea unei culturi organizaționale transparente, lipsită de hărțuire sau discriminare. Astfel de beneficii contribuie la alinierea strategiei organizaționale la valorile și factorii ESG. 

Concluzii

Pe lângă nevoia de respectare a unor obligații legale exprese, implementarea unei proceduri de protejare a avertizorilor în interes public are rolul de a asigura un mediu de lucru transparent și etic, de a proteja angajații care semnalează încălcări ale legii sau încălcări ale politicilor organizației și de a preveni și chiar de a reduce riscul de expunere la amenzi, litigii și efecte reputaționale negative.

În plus, o astfel de procedură poate contribui la îmbunătățirea culturii organizaționale prin promovarea valorilor acesteia, precum integritatea, responsabilitatea și transparența. Mai mult decât atât, instituirea unui canal intern de raportare, reglementat printr-o procedură care să permită și raportarea anonimă, poate ajuta la identificarea rapidă a faptelor nelegale, astfel încât să poată fi evitate efectele negative ulterioare, efecte care sunt de cele mai multe ori și costisitoare.

Așadar, implementarea unei proceduri care să asigure protecția avertizorilor în interes public poate susține conformarea atât cu reglementările legale, dar și cu politicile interne, și poate contribui la îmbunătățirea reputației organizației și la creșterea încrederii angajaților, colaboratorilor și clienților în valorile și serviciile acesteia, elemente esențiale în contextul ESG.

Share
Share
Share