ESG

Multitudinea de cerințe și reglementări în domeniul ESG crește importanța auditului intern în identificarea riscurilor și valorificarea oportunităților

Dacă acțiunile tale inspiră pe alții să viseze mai mult, să învețe mai mult, să facă mai mult și să devină mai mult, ești un lider, spune Simon Sinek în cartea “Liderii mănâncă ultimii”. Despre lideri și leadership s-a scris, se scrie și se va scrie și, cu toate că există multe opinii în ceea ce privește rolul acestora în societate, un lucru este cert: nevoia de a avea lideri este constantă nu doar în viața profesională cât și, poate de cele mai multe ori, în cea personală.

Pe măsură ce autoritățile, investitorii, managementul și alte părți interesate își îndreaptă atenția asupra modului în care companiile își ating obiectivele de sustenabilitate sau cum gestionează riscurile și oportunitățile, iar reglementările în domeniul raportării ESG devin tot mai stricte, rolul auditului intern în cadrul organizațiilor crește.

Potrivit unui sondaj realizat de PwC la nivel global, 3 din 5 priorități ale investitorilor sunt aspecte legate de ESG, cum ar fi reducerea emisiilor de GES (gaze cu efect de seră) și guvernanța corporativă eficientă, iar trei sferturi dintre respondenți au arătat că au încredere în rapoartele de sustenabilitate auditate independent. 

Aceste statistici validează faptul că auditorii interni joacă un rol vital în managementul riscurilor ESG și a sistemului de control aferent.

Există multiple inițiative pe care funcțiile de audit intern le pot lua în considerare, pentru a revizui în ce măsură organizația este pregătită să gestioneze riscurile legate de ESG. 

Dintr-o perspectivă de asigurare sau de consultanță, implicarea funcției de Audit Intern în toate procesele de management al riscurilor legate de ESG ar trebui să facă parte din strategia ESG a oricărei organizații. Fie că oferă o revizuire independentă și obiectivă a eficacității evaluării și controlului riscurilor ESG, fie că oferă suport în identificarea riscurilor, definirea unui mediu de control funcțional și credibil, funcția de Audit Intern trebuie să fie un contribuitor important în călătoria organizației de integrare a factorilor ESG în procesele interne.

Provocările inerente și complexitatea implicațiilor aduse de integrarea factorilor ESG în diferitele procese interne ale organizațiilor pot determina un nivel crescut al riscurilor precum alinierea incompletă între strategia de afaceri și riscurile ESG, raportarea neadecvată, neconformitate cu reglementările în vigoare sau afectarea reputației.

Actualele tendințe și diferite studii publicate la nivelul pieței, arată că printre principalele dificultăți pe care organizațiile le întâmpină în ceea ce privește managementul riscului și sistemului de control intern se numără: crearea politicilor și procedurilor interne ca bază pentru managementul riscurilor și activitatea ESG, acuratețea datelor, stabilirea parametrilor de monitorizare a riscurilor,  introducerea în cadrul strategiei privind apetitul la risc a unor indicatori specifici ESG, insuficiența resurselor interne din punct de vedere al cunoștințelor tehnice în domeniul ESG. 

Având în vedere stadiul curent în care organizațiile din diferite industrii se regăsesc în planul lor de integrare a factorilor ESG, una dintre inițiativele pe care funcțiile de audit intern ar putea să le ia în considerare pentru atingerea obiectivelor menționate mai sus este evaluarea maturității organizației în acest domeniu. 

Evaluarea maturității este o modalitate de a măsura amploarea diferitelor considerații și cerințe specifice ESG și de a identifica potențiale lacune și aspecte de îmbunătățit în activitatea organizației. Evaluarea maturității ESG de către funcțiile de audit poate aduce o serie de beneficii importante pentru activitatea organizației, printre care: 

  • Identificarea oportunităților de îmbunătățire a proceselor interne prin compararea cu bunele practici în domeniu sau la nivel de industrie,
  • Evidențierea zonelor cu risc ridicat sau prioritare din punct de vedere strategic pentru a ajuta organizația să ia decizii adecvate privind concentra eforturilor și investițiilor,
  • Contribuirea la activitățile de asigurare și monitorizare, în susținerea unei guvernanțe puternice, a proceselor, sistemelor și datelor cheie, 
  • Obținerea și comunicarea unor informații ce ar putea ajuta în pregătirea sau actualizarea strategiei și planului de integrare a factorilor ESG în cadrul organizației, 
  • Măsurarea succesului implementării inițiativelor ESG în termenele stabilite, 
  • Îmbunătățirea proceselor interne privind managementul riscurilor dar și sustenabilitatea rezultatelor pe termen lung.

În vederea evaluării maturității ESG, funcția de Audit Intern trebuie să considere stabilirea unor criterii standard la care să se raporteze. Aceste criterii pot fi stabilite, de exemplu, în raport cu cerințele legale aferente industriei sau în raport cu măsurile implementate de către principalii competitori din piață. Efectuarea unei astfel de analize implică aplicarea de diferite tehnici precum interviuri cu persoane cheie și responsabili de proces din cadrul organizației, chestionare interne sau revizuire de documente. Deși poate părea un exercițiu costisitor evaluarea maturității ESG a organizației, funcțiile de Audit Intern au la îndemână multiple informații publice privind studii de specialitate, comunicate de presă și puncte de vedere ale reprezentanților diferitelor autorități dar și programe oferite de firmele de consultanță specializate.

În concluzie, în urma unui astfel de inițiative, funcția de Auditul intern poate oferi, în mod proactiv și dintr-o perspectivă independentă, o contribuție valoroasă asupra tuturor aspectelor ESG, respectiv guvernanța organizației, procesele interne, sistemele și datele care stau la baza atingerii obiectivelor de sustenabilitate ale organizației. 

Share
Share
Share