COVID-19

Achizițiile publice pe timp de pandemie în Republica Moldova

Contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziție publică rămân executorii și nu se suspendă automat din cauza măsurilor de combatere a Covid-19. Spre deosebire de alte țări, autoritățile din Republica Moldova nu au aprobat recunoașterea oficială a situației generate de COVID-19 drept temei ce ar exclude aplicarea unor penalități în caz de întârzieri sau neexecutare[i], și nici nu au dispus alte măsuri care ar face mai flexibilă executarea contractelor de achiziții publice[ii]. Astfel, aceste contracte sunt guvernate în continuare de prevederile legale generale, iar autoritățile contractante și operatorii economici trebuie să găsească soluții practice pentru a se adapta la situația de criză.

Contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziție publică rămân executorii și nu se suspendă automat din cauza măsurilor de combatere a Covid-19. Spre deosebire de alte țări, autoritățile din Republica Moldova nu au aprobat recunoașterea oficială a situației generate de COVID-19 drept temei ce ar exclude aplicarea unor penalități în caz de întârzieri sau neexecutare, și nici nu au dispus alte măsuri care ar face mai flexibilă executarea contractelor de achiziții publice. Astfel, aceste contracte sunt guvernate în continuare de prevederile legale generale, iar autoritățile contractante și operatorii economici trebuie să găsească soluții practice pentru a se adapta la situația de criză.

Contracte de achiziții publice atribuite

Operatorii economici cărora li s-au atribuit contracte de achiziţii publice trebuie să nu admită încălcarea obligaţiilor asumate, în special pentru a preveni pe viitor propria excludere de la proceduri de achiziții. Chiar dacă pandemia ar putea fi considerată drept impediment în afara controlului părților, consecințele concrete ale acesteia trebuie apreciate în fiecare caz în parte, în funcție de comportamentul părților, de eforturile întreprinse pentru diminuarea prejudiciilor, precum și de clauzele specifice din contract referitoare la exonerarea de răspundere în caz de neexecutare. În acest sens, furnizorii care întâmpină dificultăți de executare din cauza crizei (de exemplu, imposibilitatea refacerii stocurilor de bunuri care fac obiectul livrărilor în baza contractelor de achiziție publică, din cauza restricționării traficului internațional) ar trebui să acționeze diligent în relațiile lor cu autoritatea contractantă și să negocieze posibilitatea suspendării executării contractului sau a prelungirii corespunzătoare a termenelor de livrare.

Pe de altă parte, autoritatea contractantă ar putea considera că unele achiziții nu mai sunt de interes în condițiile actuale și ar putea decide suspendarea sau rezoluțiunea unilaterală a contractului (dacă acest drept este prevăzut în contract).

Pentru a asigura echilibrul contractual, ținând cont de interesele ambelor părți, comunicarea eficientă și identificarea unor soluții juridice practice și corecte sunt extrem de importante. Prezintă interes în acest sens experiența altor state. De exemplu, guvernul Regatului Unit al Marii Britanii a emis câteva ghiduri pentru toate autoritățile contractante din țară, prin care le recomandă să acționeze în sprijinul furnizorilor, stabilind modalități de plată pentru a asigura fluxul de numerar al acestora. Autoritățile contractante sunt încurajate să facă plăți către furnizori până cel puțin la sfârșitul lunii iunie 2020, chiar dacă există întârzieri sau perturbări la executare. De asemenea, autoritățile sunt încurajate să nu invoce forța majoră în contractele cu furnizorii, ci să găsească mai întâi soluții pentru a modifica contractele și a agrea aranjamente precum plasarea comenzilor în avans, efectuarea plăților în avans sau a plăților parțiale. În Republica Moldova nu au fost emise măsuri similare, însă legislația nu interzice părților să negocieze anumite aranjamente pentru a depăși criza.

Totodată, Legea privind achizițiile publice permite autorităților contractante să extindă, prin negociere directă, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, termenul sau obiectul unui contract de achiziție publică încheiat cu furnizorul inițial. Astfel de situații pot apărea mai ales în cazul achiziției de servicii sau produse necesare în contextul actual (medicamente, echipamente de protecție). În acest caz, se vor examina clauzele contractuale privind condițiile de modificare a contractului de achiziții publice pentru a respecta prevederile legale aplicabile.

Proceduri de achiziții publice

În baza unor Dispoziții ale Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, pe perioada stării de urgență anumite instituții medicale pot desfășura proceduri de achiziţie publică prin negocieri directe, fără publicarea anunţului de participare, în limitele sumelor și echipamentelor expres indicate (echipamente sanitare).

Citește și:

Totodată, potrivit Legii privind achizițiile publice, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dacă din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile nu se pot respecta termenele procedurii de licitaţie deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Pandemia COVID-19 ar putea fi considerată o situație de maximă urgenţă. Astfel, autoritățile contractante pot organiza proceduri non-publice și pentru achiziția de produse sau servicii care nu sunt direct legate de combaterea pandemiei. În orice caz, situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante, iar durata contractului nu poate fi stabilită pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ de participare. În acest context, se recomandă o atenție deosebită la etapa negocierii, pentru a preveni anularea contractului din cauza nerespectării prevederilor legale.

Cererile de oferte nu sunt suspendate și pot fi inițiate în timpul pandemiei COVID-19. Totuși Agenția Achiziții Publice a Republicii Moldova a emis un comunicat prin care stabilește că autoritățile contractante vor prelungi termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor pentru procedurile de achiziții publice pentru care termenul-limită stabilit este în perioada suspendării activității autorităților contractante respective, pentru a elimina riscul lipsei de oferte depuse și pe cel al concurenței limitate, sau orice alte impedimente ce ar putea afecta rezultatul procedurii de atribuire. Se recomandă deci monitorizarea informațiilor publicate pe pagina web oficială a Agenției, pentru a urmări prelungirea termenelor de depunere și deschidere a ofertelor.

Concluzii și recomandări

În cazul în care apar dificultăți în executarea unui contract de achiziții publice din cauza pandemiei COVID-19, în funcție de fiecare caz în parte, se pot avea în vedere următorii pași:

  1. Verificarea prevederilor din contractul atribuit cu privire la cerințele de notificare a celeilalte părți privind circumstanțe extraordinare sau impedimente obiective care fac imposibilă executarea temporară a obligațiilor contractuale;
  2. Informarea imediată a autorității contractante despre imposibilitatea temporară a executării contractului, cu propunerea unor soluții alternative (de exemplu, modificarea/prelungirea calendarului de executare a lucrărilor/livrare a bunurilor), după caz;
  3. Întreprinderea tuturor măsurilor disponibile și rezonabile pentru a reduce prejudiciile potențiale ale neexecutării;
  4. Asigurarea și colectarea probelor care să demonstreze că întârzierea sau neexecutarea sunt cauzate de COVID-19;
  5. În cadrul ofertelor noi, se recomandă verificarea proiectului de contract care urmează a fi atribuit și modul în care acesta reglementează situațiile de criză.

Resurse:

***

Ludmila Ciubaciuc – Senior Legal Associate, PwC Moldova

Victoria Macovei – Legal Associate, PwC Moldova

Share
Share
Share