COVID-19

Recomandările Comisiei Europene: Cum trebuie gestionate deșeurile în actualul context și ce fonduri UE există în acest scop

Măsurile de diminuare a cantității de deșeuri din pachetul de economie circulară trebuie să fie funcționale chiar și în actualul context pandemic, recomandă Comisia Europeană într-o serie de documente publicate la începutul lui mai, privind asigurarea continuității serviciilor din managementul deșeurilor – colectare separată, respectând ierarhia gestiunii deșeurilor.

Măsurile de diminuare a cantității de deșeuri din pachetul de economie circulară trebuie să fie funcționale chiar și în actualul context pandemic, recomandă Comisia Europeană într-o serie de documente publicate la începutul lui mai, privind asigurarea continuității serviciilor din managementul deșeurilor – colectare separată, respectând ierarhia gestiunii deșeurilor.

Totuși, Comisia are în vedere modul de colectare a deșeurilor de la persoanele izolate la domiciliu sau infectate care trebuie să se facă separat până se va putea afirma cu certitudine că procedurile standard sunt sigure. În acest scop, Comisia Europeană și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (CEPCB) au stabilit, printr-un document comun, că este necesară adoptarea unor măsuri specifice și clare solicitând municipalităților să nu mai colecteze pe fracții, așa cum impunea legislația specifică în vigoare, ci în așa fel încât toate deșeurile generate (măști, mănuși, șervețele de unică folosință etc.) să să fie tratate separat sau incinerate. Comisia consideră că aceste deșeuri trebuie să fie colectate într-un recipient sau sac separat și apoi golite într-o altă pungă și închise ermetic pentru a preveni contaminarea altor persoane / altor tipuri de deșeuri. Ele devin, în acest fel, deșeuri medicale și necesită o atenție mai mare și un tratament diferențiat. 

Comisia mai recomandă ca persoanele care manipulează sau care gestionează aceste tipuri de deșeuri să respecte o igienă strictă, cel puțin la fel ca cea implementată și deja cunoscută de toate persoanele (săpun, dezinfectant, etc.).

De asemenea, mai spun autoritățile europene, mai ales în această perioadă, ar fi necesar ca autoritățile să aibă în vedere asigurarea unui flux continuu și a unei frecvențe mari de colectare a bio-deșeurilor și a deșeurilor municipale pentru a preveni riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Potrivit Comisiei și CEPCB, autoritățile locale ar trebui să gândească un sistem suplimentar de colectare a deșeurilor, deoarece în aceste zile cantitățile de deșeuri provenite de la gospodăriile particulare înregistrează creșteri semnificative. Mai ales în condițiile în care, în zilele de carantină, majoritatea populație a comandat on-line, de la mâncare, la medicamente și haine, ceea ce presupune o cantitate foarte mare de deșeuri de ambalaje, generate în gospodării. 

La nivelul operatorilor acest lucru se traduce prin posibile blocaje sau distorsionări, necorelări ale fluxului normal de ambalaje necesare onorării acestui număr mare de comenzi. 

Pe de altă parte, semnalăm și că operatorii economici trebuie să țină cont de echipamentele de protecție necesare, de care vor avea nevoie în eventualitatea angajării de personal manipulant.

La rândul ei, Comisia recomandă autorităților locale să ia măsuri pentru a se asigura că deșeurile municipale sunt colectate corect pe fluxuri, iar aceste deșeuri să fie pe cât posibil ne-contaminate, astfel încât procesul de colectare, transport, sortare, tratare, reciclare să fie cât mai facil pentru a nu se crea perturbări ale acestor procese. 

Bani pentru investiții. În același document comun, autoritățile europene vorbesc și despre fonduri ce pot fi folosite la punerea în practică a recomandărilor amintite. Astfel, un procent de aproximativ 31% din 4,9 miliarde de euro, bani provenind din fonduri europene de coeziune, ar fi disponibili încă, această sumă nefiind alocată proiectelor de management al deșeurilor până la finalul lui 2019.  ”Autoritățile de gestionare din regiuni și statele membre pot oferi mai multe informații despre oportunitățile de finanțare existente. Fondurile pot fi disponibile și în cadrul altor priorități, cum ar fi gestionarea riscurilor în caz de catastrofe sau asistența medicală”, sugerează Comisia.

În plus, autoritățile europene vorbesc despre o nouă linie de investiții, adoptată ca răspuns la Coronavirus. Practic, fondurile politicii de coeziune vor fi mobilizate pentru a oferi lichiditate imediată bugetelor statelor membre. Banii ar putea asigura o mai mare flexibilitate în realocarea resurselor financiare, asigurându-se că sunt cheltuiți în zonele cu cea mai mare nevoie. Acest lucru ar putea oferi statelor membre posibilitatea de a aborda provocări specifice legate de gestionarea adecvată a deșeurilor, cum ar fi asigurarea unei creșteri mai mari a automatizării valorificării deșeurilor, îmbunătățirea sănătății și securității la locul de muncă, gestionarea deșeurilor medicale etc. 

De asemenea, Comisia și-a propus să includă crizele de sănătate publică în situațiile de urgență acoperite de Fondul de solidaritate al UE. Scopul noilor măsuri este de a se asigura că zonele cele mai afectate pot avea acces  pentru sprijin suplimentar de până la 800 de milioane EUR. În plus, în conformitate cu normele UE privind ajutorul de stat, și firmele implicate în gestionarea deșeurilor vor putea beneficia de sprijinul sub formă de subvenții directe sau avantaje fiscale ce este acordat de statele membre (finanțare națională) întreprinderilor din toate sectoarele, care se confruntă cu probleme de lichiditate. ”Statele membre pot folosi toate aceste oportunități, pentru a se asigura că operatorii economici implicați în gestionarea deșeurilor au acces la finanțarea necesară”. 

Citește și:

Măsuri de protecție a operatorilor economici (colectori, transportatori, reciclatori). Pentru a preveni răspândirea virusului la nivelul operatorilor economici care își desfășoară activitatea în domeniul gestiunii deșeurilor, organismele europene au gândit o serie de măsuri care să limiteze contaminarea lor. În principal, ele vorbesc despre asigurarea echipamentelor de protecție adecvate, asigurarea respectării standardelor de igienă, utilizarea echipamentelor de protecție adecvate (schimbarea mănușilor de protecție ori de câte ori se contaminează/deteriorează) sau organizarea unor condiții speciale de muncă în cazul categoriilor de personal vulnerabile.

Schimbul de informații și informarea publicului. În această perioadă, Comisia pune la dispoziția părților interesate un site specific, prin care sunt comunicate măsurile luate în această perioadă (ENV-WASTE-COVID-19@ec.europa.eu.). De asemenea, Comisia monitorizează îndeaproape măsurile adoptate de statele membre cu privire la gestiunea deșeurilor în contextul pandemiei și le încurajează să împărtășească bunele practici și măsurile pe care le-au adoptat.

Protecție și informare, aceasta ar fi concluzia ce trebuie trasă din cele mai recente recomandări europene. Înainte de a investi în echipamentele de protecție sau în regândirea unor fluxuri de deșeuri, este indicat să verificați dacă aveți acces la fondurile de care vorbește Comisia, precum și site-ul pus la dispoziție, pentru a vă inspira din experiența celorlalte state sau a agenților economici.

Share
Share
Share