ESG

Riscurile și oportunitățile financiare legate de schimbările climatice reconfigurează rolul directorului financiar în companii

Directorii financiari și funcția lor financiară au avut întotdeauna rolul de a sprijini procesul decizional strategic prin agregarea și analiza diferitelor tipuri de informații financiare și non-financiare. Însă, în condițiile în care companiile se așteaptă să se confrunte cu o avalanșă de cerințe de raportare și de conformitate în anii următori, dincolo de raportare, este nevoie ca directorii financiari să fie implicați în procesul decizional ESG, în special în strategia de finanțare a companiei și în comunicarea cu investitorii.

Probabil că fișa postului unui director financiar este cel mai des ajustată. Tradițional, rolul unei astfel de poziții este, în principal, de a gestiona raportarea financiară. Dar, odată cu dezvoltarea societății, a piețelor și, în general, a contextului macroeconomic, atât așteptările, pe de o parte, cât și responsabilitățile, pe de altă parte, cresc, iar agenda unui director financiar devine din ce în ce mai încărcată, de această dată, și cu cerințele de mediu, sustenabilitate și guvernanță (ESG). 

Directorii financiari și funcția lor financiară au avut întotdeauna rolul de a sprijini procesul decizional strategic prin agregarea și analiza diferitelor tipuri de informații financiare și non-financiare. Însă, în condițiile în care companiile se așteaptă să se confrunte cu o avalanșă de cerințe de raportare și de conformitate în anii următori, dincolo de raportare, este nevoie ca directorii financiari să fie implicați în procesul decizional ESG, în special în strategia de finanțare a companiei și în comunicarea cu investitorii.

Companiilor li se cere din ce în ce mai mult să își expună strategia și obiectivele/performanțele de mediu, sociale și de guvernanță pentru a-și asigura finanțarea, deoarece acestea au devenit un factor important pe care potențialii investitori și finanțatori le iau în calcul atunci când evaluează organizațiile pentru decizii de creditare sau de investiții. Mai mult, finanțările sustenabile sunt o altă oportunitate pe care directorii financiari ar trebui să o analizeze din perspectiva impulsionării strategiilor ESG ale companiei.

O analiză realizată de PwC arată că, pentru a atinge obiectivele ESG pe termen lung, directorii financiari vor trebui să îndeplinească patru roluri:

rol strategic – care presupune că aceștia înțeleg legătura dintre obligațiile de raportare, obiectivele ESG, dar și obiectivele companiei, aducând riscurile și oportunitățile pe termen lung ale sustenabilității la baza strategiei organizaționale.

rol catalizator – având posibilitatea de a alinia strategia, organizația și cultura unei companii la o agendă comună de sustenabilitate.

rol integrator pentru a crea rețele între departamente, furnizori și alte părți interesate 

rol de comunicator transparent și eficient pentru a le transmite clar acționarilor, pe baza unor date concrete și corelate, oportunitățile de afaceri aduse de o agendă de sustenabilitate. 

În plus, atunci când introduc factorii de sustenabilitate în deciziile de afaceri, directorii financiari trebuie să acorde atenție și priorităților specifice piețelor în care organizația lor este prezentă și diverselor aspecte ale comunităților locale ale căror interese pot fi diferite de cele ale comunităților din alte regiuni. De asemenea, aceștia trebuie să analizeze potențialul impact al climei asupra afacerii la nivel local și să pregătească diferite scenarii, precum și răspunsul companiei pentru fiecare dintre acestea.

Tehnologia are un rol important în misiunea directorilor financiari de a răspunde cerințelor de sustenabilitate

În altă ordine de idei, directorii financiari trebuie să aibă în vedere și soluțiile IT existente pentru a vedea unde și cum pot fi integrate datele și verificările ESG în ansamblul de instrumente de guvernanță, risc și conformitate. În colaborare cu alte departamente, de exemplu IT, aceștia au misiunea de a participa la procesul de evaluare a tehnologiilor pentru a lua cele mai bune decizii în privința a ceea ce urmează a fi implementat, dar și cum pot fi utilizate soluțiile deja prezente în companiile lor.

O altă responsabilitate care cade în sarcina directorilor financiari este de a comunica obiectivele și performanțele legate de sustenabilitate:

  • Investitorilor, creditorilor și agențiilor de rating: asigurarea unei raportări transparente prin sisteme eficiente de colectare și analiză a datelor pe tot lanțul valoric, identificarea avantajelor financiare din noile modele de afaceri, tranzacții și transformări.
  • Autorităților de reglementare/fiscale: furnizarea unori evaluări cu privire la stimulentele disponibile și abordări privind obligațiile fiscale datorate, asigurarea conformității cu standardele de reglementare privind nevoile de sustenabilitate.
  • Clienților, furnizorilor: identificarea și cuantificarea expunerii financiare la riscurile ESG de-a lungul întregului lanț valoric.
  • Intern: promovarea colaborării în ceea ce privește transformarea organizațională sustenabilă, asigurându-se că angajații, procesele și noile tehnologii funcționează împreună în mod eficient.

În concluzie, pe măsură ce riscurile și oportunitățile financiare legate de schimbările climatice devin un aspect important pe agenda strategică a companiilor, directorii financiari capătă un rol (și mai) important în toată această ecuație, rol ce nu va fi ușor și care va necesita răbdare, tact, diplomație și, nu în ultimul rând, leadership.

Share
Share
Share