COVID-19

Scheme de ajutor de stat deja aprobate de Comisia Europeană pentru șapte state membre. Când va acționa și România?

În contextul pandemiei, societățile comerciale se văd nevoite să acționeze într-un mediu în continuă schimbare, caracterizat de existența unor provocări particulare, precum creșterea costurilor materiei prime, cererea crescută pentru unele produse, instabilitatea lanțului de aprovizionare, probleme legate de fluxul de numerar ori, în anumite cazuri, restricții privind funcționarea magazinelor. Unicitatea provocărilor întâlnite, precum și necesitatea rezolvării acestora în regim de urgență, pot conduce la soluții ad hoc care ridică anumite riscuri de natură concurențială.

Franța, Germania, Italia, Danemarca, Portugalia, Lituania și Luxemburg sunt cele șapte state care au primit deja aprobarea Comisiei Europene pe noua schemă temporară de ajutoare de stat instituită pentru sprijinirea companiilor afectate de COVID-19, având IMM-urile ca principali beneficiari, mai ales cele care funcționează în domenii grav afectate, precum turismul sau serviciile medicale. De asemenea, Comisia a făcut publice și condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o întreprindere aflată în nevoie acută de lichidități pentru aprobarea obținerii ajutoarelor de stat. Cum se vede, statele deja se mișcă. Ce face România?

Franța are aprobate trei scheme de ajutor separate, în valoarea de 300 de milioane de euro: două permit băncii publice de investiții BPI France să ofere garanții de stat și împrumuturi, pentru întreprinderile cu până la 5.000 de angajați, în vreme ce a treia schemă oferă garanții de stat băncilor pentru gestionarea portofoliilor noi de împrumuturi pentru toate tipurile de întreprinderi.

Germania are două scheme aprobate, valoarea lor nefiind, însă, publică, ce vor fi derulate prin banca KfW. Prima schemă reprezintă un program de împrumut care acoperă până la 90% din riscuri pentru toate categoriile de întreprinderi. În plus, creditele eligibile pot avea o scadență de până la 5 ani și pot ajunge până la 1 mld. euro/întreprindere, în funcție de nevoile de lichiditate. Cea de-a doua este tot un program de împrumut, la care KfW participă în consorțiu cu bănci private, tocmai pentru a putea crește valoarea împrumuturilor pe care le poate acorda. Și în acest caz,  riscul asumat de stat poate acoperi până la 80% dintr-un împrumut specific, dar nu mai mult de 50% din datoria totală a unei întreprinderi.

Italia a trecut de Comisie o schemă de sprijin, în valoare de 50 de milioane de euro, pentru producția și furnizarea de dispozitive medicale și echipamente de protecție personală, sub formă de granturi directe sau avansuri rambursabile (avansurile rambursabile vor fi transformate în granturi directe, dacă beneficiarii pun la dispoziția autorităților italiene echipamente și dispozitive în mod accelerat). În cadrul acestei scheme, asistența financiară va fi disponibilă întreprinderilor care înființează noi facilități pentru producerea de dispozitive medicale și echipamente de protecție, extind producția structurilor existente care produc astfel de echipamente; sau transformă linia de producție în acest sens.

Comisia a aprobat pentru Danemarca două scheme, destinate firmelor afectate de COVID-19, în valoare de peste 142 de milioane de euro. Prima, dă posibilitate statului să ofere garanții, de aproape 130 de milioane de euro,  IMM-urilor afectate de pandemie, în vreme ce cea de-a doua este destinată despăgubirii organizatorilor de evenimente cu peste 1.000 de participanți sau cu un public țintă – persoane în vârstă sau vulnerabile, indiferent de numărul participanților, care au fost anulate sau amânate, pe fondul pandemiei ce a lovit economia globală. Valoarea sa – 12 milioane de euro.

Portugalia a obținut acordul Comisiei pentru patru scheme de ajutor, în valoare de 3 miliarde de euro, banii fiind destinați garanțiilor oferite de stat IMM-urilor active în patru sectoare – turism, restaurante și alte activități similare, industrie extractivă și de fabricație, activități ale agențiilor de turism, animație turistică, organizare de evenimente și alte activități similare.

Lituania a obținut acordul Comisiei pentru o schemă de ajutor de stat constând în  împrumuturi garantate și subvenționate de stat, accesibilă tuturor companiilor afectate de pandemia de coronavirus. Bugetul total al schemei este de 200 milioane de euro. Scopul final al măsurilor este de a permite companiilor a căror activitate a fost puternic afectată de criza COVID-19 să își continue activitatea economică.

Luxemburg a obținut aprobarea Comisiei în ceea ce privește o schemă de ajutor de stat având un buget total de aproximativ 300 milioane de euro. Schema urmărește să sprijine întreprinderile, precum și profesiile liberale, afectate de impactul economic al COVID-19. Măsurile vizate permit, în special, avansuri rambursabile de până la 500.000 EUR / întreprindere, acordate într-una sau mai multe tranșe, pentru a permite beneficiarilor să facă față costurilor de exploatare în contextul actual.

Ce variante are România ?

La ora actuală, statul român a oferit facilitățile fiscale IMM-urilor, sub forma accesării unor garanții de stat / împrumuturi cu rate subvenționate ale dobânzii, astfel cum acestea au fost aprobate prin O.U.G. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare. Astfel, ele nu sunt aprobate folosind noua schemă temporară de ajutoare de stat, ci în considerarea unui cadru de ajutor de stat lansat de Comisie în 2008, mai precis în baza Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții.

În acest context, vedem ca absolut necesară lansarea de urgență a unor propuneri de scheme de ajutor de stat bazate pe schema temporară lansată de Comisia Europeană în martie 2020. Sperăm că este doar o chestiune de voință și mobilizare până când statul român va prezenta Comisiei Europene o astfel de propunere de schemă de ajutor de stat spre aprobare, în condițiile în care întreg mediul de afaceri așteaptă măsuri de sprijin real.


Puteți citi și:

Share
Share
Share