COVID-19

Companiile concurente vor putea colabora. Care sunt condițiile stabilite de Comisia Europeană

Companiile care activează deja în domeniul producerii și distribuției de produse medicale, precum și cele care activează în alte sectoare sau în domenii adiacente, dar care își convertesc / reorganizează activitatea vor putea colabora, pe o perioadă limitată de timp, pentru a răspunde anumitor situații de urgență și disfuncționalități ale piețelor induse de pandemia COVID-19. Comisia Europeană a publicat, zilele acestea, un set de îndrumări privind activitățile economice și condițiile în care companiile concurente pot colabora, fără a risca o încălcare a regulilor de concurență.

Companiile care activează deja în domeniul producerii și distribuției de medicamente și echipamente medicale, precum și cele care activează în alte sectoare sau în domenii adiacente, dar care își convertesc / reorganizează activitatea vor putea colabora, pe o perioadă limitată de timp, pentru a răspunde anumitor situații de urgență și disfuncționalități ale piețelor induse de pandemia COVID-19. Comisia Europeană a publicat, zilele acestea, un set de îndrumări privind activitățile economice și condițiile în care companiile concurente pot colabora, fără a risca o încălcare a regulilor de concurență.

Comisia Europeană a stabilit că firmele ar putea colabora pentru a acoperi cererea critică pentru medicamente sau echipamente medicale, urmărindu-se ca producția și distribuția resurselor esențiale în contextul pandemiei să se realizeze în mod eficient.

Comisia nu oferă „undă verde” oricărei forme de colaborare între concurenți, ci, mai degrabă, prezintă cu titlu de exemplu o serie de măsuri de protecție ce pot fi adoptate de companii atunci când decid să colaboreze, precum și situații concrete în care astfel de colaborări ar putea fi permise și chiar încurajate (de ex. producția în comun, specializarea, managementul comun al stocurilor sau distribuția coordonată).

Cum ar putea colabora companiile concurente?

Colaborările între concurenți trebuie să se rezume la scopul asigurării echilibrului dintre cererea și oferta pentru produse și servicii esențiale în perioada pandemiei COVID-19. Aceasta este condiția de bază. Asemenea colaborări între companii ar putea presupune o creștere rapidă a producției, refacerea sau relocarea anumitor stocuri, specializarea, respectiv transformarea anumitor linii de producție cu scopul de a obține alte tipuri de produse decât cele fabricate în mod obișnuit etc. În schimb, trebuie luate măsuri necesare și suficiente, cum ar fi, de exemplu, implicarea unei asociații profesionale sau a unui terț, ori chiar a unei autorități publice care să intermedieze colaborarea și să funcționeze ca un black-box, evitarea schimbului de informații viitoare individualizate, pentru a risipi îngrijorările.

Potrivit Comisiei, aplicând măsuri precum cele enunțate mai sus, colaborarea companiilor active în sectorul medicamentelor și echipamentelor medicale ar putea consta în:

  • coordonarea comună a transportului de materii prime;
  • identificarea produselor medicale esențiale pentru care ar putea exista deficit, din perspectiva producției estimate;
  • agregarea informațiilor referitoare la producție și capacități, schimbul de informații individualizate fiind strict interzis;
  • dezvoltarea unui model de predicție a cererii la nivelul Statelor Membre și de identificare a deficiențelor de aprovizionare;
  • schimbul de informații agregate referitoare la deficiențele de aprovizionare și indicarea, fără divulgarea acestui demers către concurenți, a disponibilității de a acoperi un anumit deficit pentru a satisface cererea (fie prin stocurile existente, fie prin creșterea producției).

Comisia nu exclude, însă, o extindere a formelor de cooperare dincolo de aceste exemple. În concret, nu este exclusă coordonarea / colaborarea companiilor astfel încât producătorii să asigure toate tipurile de produse necesare și să se evite situațiile în care companiile se axează, de pildă, pe fabricarea și comercializarea cu prioritate a unui tip de medicament, în detrimentul altui medicament esențial.

În ce condiții s-ar putea realiza o eventuală colaborare între concurenți?

Desigur, după cum și Comisia precizează, în condiții normale de piață, anumite elemente ale colaborării între concurenți ce presupun schimbul de informații sensibile și coordonarea acestora (de ex. în privința adaptării producției, managementului de stocuri ori distribuției) ar ridica îngrijorări concurențiale. În contextul actual și pe durata aplicării acestor Orientări, comportamentele companiilor concurente nu vor ridica îngrijorări Comisiei și nu vor reprezenta o prioritate pentru aceasta în aplicarea regulilor de concurență, dacă vor fi respectate condițiile:

(i) colaborarea este în mod obiectiv necesară pentru a genera eficiențe în ceea ce privește o cât mai bună acoperire a cererii existente pentru produse esențiale;
(ii) colaborarea este esențialmente temporară – se aplică doar în contextul evenimentelor incidente pe parcursul pandemiei COVID-19;
(iii) colaborarea este limitată la ceea ce este strict necesar pentru atingerea obiectivelor legate de acoperirea cererii pentru anumite produse.

De asemenea, Comisia recomandă ca orice eventual schimb de informații sau înțelegere să fie riguros documentate și puse la dispoziția Comisiei, la solicitarea acesteia, pentru a putea demonstra că nu depășesc scopul de a asigura necesarul de resurse critice acolo unde este nevoie.

În ceea ce privește implicarea autorităților publice, Comisia subliniază două aspecte-cheie. Pe de o parte, în cazul în care anumite colaborări între companii sunt încurajate sau coordonate de către o autoritate, Comisia va lua acest factor în considerare atunci când va analiza compatibilitatea demersului cu regulile de concurență. Pe de altă parte, dacă autoritățile impun companiilor obligația de a coopera temporar în contextul pandemiei COVID-19 (spre exemplu, prin organizarea producției și livrărilor pentru a asigura funcționalitatea și continuitatea tratamentului medical pentru pacienții infectați), Comisia va consideră că o astfel de cooperare nu a încălcat regulile de concurență.

Îndrumări ad-hoc și scrisori de confort oferite companiilor

Deși Comisia a fost întotdeauna deschisă dialogului și consultărilor venite din partea companiilor, este evident faptul că, în actualul context, instituția reiterează acest mesaj și își deschide și mai mult “porțile” către întreprinderi atunci când acestea vin cu inițiative de cooperare precum cele enumerate anterior.

Astfel, Orientările Comisiei fac referire nu doar la disponibilitatea acesteia de continua să ofere îndrumări companiilor și asociațiilor profesionale acolo unde există neclarități cu privire la respectarea regulilor de concurență, dar și la disponibilitatea de a emite și de a oferi companiilor punctual, în funcție de urgență și de particularitățile speței, „scrisori de confort” (comfort letter).

În acest sens, aceasta a emis deja o scrisoare de confort către Medicines for Europe (fosta Asociație Europeană a Genericelor), pentru un proiect de cooperare a producătorilor de medicamente (membri și non-membri ai asociației deopotrivă) în vederea identificării riscului deficitelor de medicamente pentru tratarea pacienților infectați cu virusul COVID-19 din spitale.

Ce face Consiliul Concurenței?

Consiliul Concurenței a recomandat la modul general companiilor să adopte măsuri care să contracareze anumite disfuncționalități apărute brusc la nivelul pieței (dezechilibrul cerere-ofertă, nivelul prețurilor etc.), spre exemplu prin coordonarea transporturilor de marfă și a livrărilor la domiciliu pentru consumatorii cu grad mare de risc. Totuși, până la acest moment, autoritatea de concurență nu a trasat anumite limite clare în ce privește colaborarea dintre companii în contextul pandemiei COVID-19. Ne așteptăm ca eventual autoritatea să vină la rândul ei cu o serie de îndrumări pentru companiile din România, în special pentru companiile active în domeniul medicamentelor și echipamentelor medicale.


Puteți citi și:

Share
Share
Share