Digital Servicii Financiare

European Single Electronic Format (ESEF), noua formă de raportare financiară digitală pentru companiile listate începând cu 2020

digitală pentru companiile listate începând cu 2020 Rapoartele anuale ale companiilor listate pe bursele din Uniunea Europeană vor intra din 2020 în era digitală, firmele fiind obligate să aplice formatul unic european ESEF (European Single Electronic Format), care poate fi citit la fel de bine de oameni, cât și de roboții software. În funcție de data de închidere a exercițiului financiar, cele mai multe rapoarte digitalizate vor fi publicate pentru prima dată în 2021.

Rapoartele anuale ale companiilor listate pe bursele din Uniunea Europeană vor intra din 2020 în era digitală, firmele fiind obligate să aplice formatul unic european ESEF (European Single Electronic Format), care poate fi citit la fel de bine de oameni, cât și de roboții software. În funcție de data de închidere a exercițiului financiar, cele mai multe rapoarte digitalizate vor fi publicate pentru prima dată în 2021.

Acest format prevede un singur fișier care va include declarațiile financiare, raportul managementului și declarația de răspundere. Ca obligație suplimentară, companiile care pregătesc situații financiare consolidate, în conformitate cu Standardele internaționale de Raportare Financiară (IFRS), vor trebui să eticheteze anumite informații din situațiile financiare, în conformitate cu taxonomia IFRS folosind specificații inline (iXBRL). Taxonomia IFRS este un dicționar ierarhic care definește un set de grupe și subgrupe („etichete”) pentru o raportare specifica, în speță cea IFRS.

Astfel, ESEF va crește transparența și capacitatea de utilizare a informațiilor financiare în luarea deciziilor de către investitori și analiști care, în acest mod, vor putea să realizeze analize comparative mult mai simplu și mai rapid. De asemenea, implementarea ESEF va îmbunătăți transparența piețelor de capital. 

State precum SUA, Japonia, Canada, Coreea de Sud și China, care au implementat deja acest sistem de raportare, au observat un impact pozitiv al introducerii iXBRL asupra costului capitalului și al lichidității acțiunilor, accesului la finanțarea bancară, etc.

ESEF, pe scurt

Emitenții vor trebui să publice rapoartele anuale în formatul XHTML, iar în cazul situațiilor financiare consolidate IFRS va fi necesară  etichetarea acestor situații sub forma iXBRL.

Aceste obligații se aplică rapoartelor financiare anuale pentru exercițiile financiare care încep la sau după 1 ianuarie 2020.

În plus, începând cu 1 ianuarie 2022, emitenții vor fi obligați să eticheteze notele la situațiile financiare. Acest exercițiu necesită mult timp și din punct de vedere administrativ pentru companii.

Companiile vor trebui să implementeze o soluție tehnică adecvată pentru a asigura raportarea fără probleme.

ESEF este formatul care va fi utilizat pentru crearea rapoartelor financiare ale emitenților și include XHTML și iXBRL.

XHTML este un limbaj de marcare extensibil pentru crearea de documente hipertext care permite partajarea electronică ușoară a rapoartelor anuale.

iXBRL este un limbaj de marcaj XHTML extins cu taxonomia XBRL.

Digitalizarea rapoartelor anuale vine ca urmare a tendinței de automatizare a funcției financiare în contextul în care în prezent atât pregătirea rapoartelor de către societăți, cât și procesarea acestora de către analiști, reprezintă un exercițiu costisitor, care implică în mare parte activități manuale.

ESEF este doar primul pas în digitalizarea informațiilor financiare ale companiilor publice, Comisia Europeană având în vedere și alte inițiative destinate să completeze ESEF în digitalizarea raportării corporative publice.

Citește și:

Care sunt factorii de luat în considerare la planificarea implementării ESEF?

Companiile trebuie să înțeleagă cerințele noilor standarde și să înceapă să planifice pentru implementarea lor. Pentru a implementa ESEF, ar trebui să se ia în considerare un plan de proiect adecvat și să se creeze, de asemenea, implicarea cu părțile interesate adecvate.

Puncte cheie de acțiune și decizie pentru a fi pregătiți pentru ESEF:

Învățare: Familiarizați-vă cu cerințele ESEF și cu taxonomia IFRS și educați echipa și conducerea.

Definiți strategia: Stabiliți echipa de proiect internă și externă cu privire la guvernanța proiectului ESEF.

IT software: Evaluați soluția potrivită și selectați abordarea (adică dezvoltată de un furnizor extern, iXBRL autonomă dezvoltată intern sau funcție externalizată).

Timpul de implementare: Acesta este un element cheie, începeți cât mai devreme ca să aveți suficient timp pentru a procura un software dedicat care să îmbine avantajele automatizării cu cele de contabilitate IFRS, pentru a instrui personalul și pentru a efectua testele post-implementare.

Maparea: Mapați situațiile financiare cu taxonomia IFRS și analizați nevoia de extensii și ancore.

Cu ce ​​riscuri se confruntă companiile?

Dacă etichetele sunt aplicate incorect sau lipsesc etichetele obligatorii, ar putea să nu reușească procedurile de validare electronică a normelor de taxonomie, iar depunerea să nu poată fi validată de către autoritățile de reglementare. Este important să se aloce resurse suficiente pentru a eticheta situațiile financiare ale companiei în mod corespunzător, cu mult înainte de data depunerii solicitate. Controalele ar trebui proiectate și puse în aplicare pentru a examina rezonabilitatea etichetării și pentru a se asigura că există dovezi adecvate. În ceea ce privește modificările, este necesar un proces convenit pentru a comunica solicitările de modificare echipei de etichetare, permițând timp pentru procesare.

Suntem aici să vă ajutăm

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor companiilor am dezvoltat un soft dedicat iXBRL, care combină eficiența automatizării procesului de raportare cu experiența IFRS, pentru a mapa părțile relevante ale situațiilor financiare consolidate către noua taxonomie ESEF.

De asemenea, suntem pregătiți să oferim programe de pregătire profesională pe această temă și suport în analiza impactului asupra proceselor, controalelor interne și calendarului de lucru pentru pregătirea raportului anual în format ESEF.

Pentru mai multe detalii puteți vizualiza o prezentare a softului PwC XBRL Reporting Tool:

Share
Share
Share