Tax & Legal

ANAF a simplificat accesul la Spațiul Privat Virtual, dar folosirea rămâne opțională. Observații din practică

Rapoartele anuale ale companiilor listate pe bursele din Uniunea Europeană vor intra din 2020 în era digitală, firmele fiind obligate să aplice formatul unic european ESEF (European Single Electronic Format), care poate fi citit la fel de bine de oameni, cât și de roboții software. În funcție de data de închidere a exercițiului financiar, cele mai multe rapoarte digitalizate vor fi publicate pentru prima dată în 2021.

Pentru a încuraja contribuabilii să comunice la distanță, în contextul pandemiei, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis o procedură nouă pentru Spațiul Privat Virtual (SPV) care permite accesul fără nicio interacțiune fizică la ghișeu,  atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice care au deja un certificat digital pentru depunerea declarațiilor în format electronic.

Persoanele fizice care nu deţin un certificat digital calificat pot solicita înregistrarea şi pe bază de nume de utilizator şi parolă. Ca să evite deplasarea pentru autentificare la sediile ANAF, persoanele fizice pot opta să realizeze autentificarea în mediul electronic, în baza unor documente emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau ANAF.

Pentru persoanele juridice, înrolarea efectivă în platforma SPV se realizează prin completarea on-line a formularului de pe site-ul ANAF, unde trebuie încărcate suplimentar și alte documente solicitate, precum documentul de confirmare al certificatului digital existent, actul de identitate al reprezentantului legal/reprezentantului desemnat/imputernicitului și documentele din care rezulta calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat, respectiv de imputernicit. Practic, întreg procesul este extrem de scurt, iar accesul poate fi primit chiar și a doua zi.

Pe lângă avantajele pe care le aduce în această perioadă când interacțiunea directă trebuie evitată, obiectivul viitor al SPV este de a efectua comunicarea cu autoritățile fiscale exclusiv online și de a acorda servicii la distanţă.

Dificultăți întâlnite în practică

Nu de puține ori contribuabilii au întâmpinat obstacole de-a lungul timpului în procesul de obținere a accesului la SPV sau au sesizat o conexiune slabă în momentul accesarii SPV, îngreunând astfel experiența utilizării unei astfel de platforme. Reprezentanții ANAF dau asigurări că îmbunătățesc continuu sistemul în beneficiul utilizatorilor. Pentru o rezolvare mai rapidă a problemelor întâmpinate, ANAF a publicat pe site-ul propriu răspunsurile la cele mai întâlnite întrebări adresate, precum și instrucțiuni pentru procesul de urmat în vederea obținerii accesului și utilizării ulterioare.

O altă dificultate întâlnită în practica privește regularitatea cu care utilizatorii accesează informațiile comunicate automat prin SPV. Deși legislația prevede posibilitatea de a primi atenționări prin SMS, prin poştă electronică sau prin aplicaţia Notif, în practica utilizatorii întâmpină dificultăți în a accesa o astfel de opțiune și sunt nevoiți să verifice regulat platforma SPV pentru a se asigura că informațiile de interes sunt accesate în timp util.

Cu alte cuvinte, dacă primești de exemplu o notificare care implică plata obligațiilor restante de care nu știai și nu accesezi în timp util platforma, consecințele pot perturba semnificativ activitatea societății, prin poprirea conturilor bancare.

SPV rămâne încă opțional

Din experiențele întâlnite în practică, am putea concluziona că autoritățile fiscale sunt reticente să împărtășească la ghișeu informații care sunt disponibile și prin intermediul platformei SPV (cum ar fi de exemplu fișa de plătitor), chiar dacă accesul online la platforma SPV este în prezent opțională. În acest context, este practic accelerată tranziția către comunicarea exclusivă între ANAF și contribuabili.

Ce este Spațiul Privat Virtual?

Spațiul Privat Virtual este un serviciu destinat atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor în legătură cu situația fiscală a contribuabililor. SPV constă în punerea la dispoziție a unui spațiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar documentele comunicate prin acest serviciu au aceeaşi putere juridică ca cele comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Citește și:

Aplicarea pentru această modalitate de comunicare oferă posibilitatea contribuabililor de a transmite/primi prin platforma online ANAF SPV a unei serii de documente fiscale, ca alternativă la comunicarea acestora prin metoda tradițională, mai exact prin poștă sau la ghișeu.

Printre documente emise automat de organul fiscal și comunicate contribuabililor persoane juridice se numără decizii de impunere din oficiu, documentele administrativ fiscale emise de organele de inspecție fiscală, cum ar fi decizia privind modificarea bazei de impunere după inspecția fiscală, notificarea inspecției, deciziile privind obligațiile de plată accesorii etc., acte de executare, cum ar fi somație, titlu executoriu etc., precum și informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare.

În același timp, contribuabilii persoane juridice pot solicita prin intermediul SPV informații existente în baza de date ANAF precum situația datoriilor fiscale de plată și pot avea acces la istoricul declarațiilor înregistrate. Tot prin intermediul SPV, la cererea persoanelor juridice, pot fi emise documente precum: certificat de înregistrare fiscală, certificate de cazier fiscal, opinie privind aplicarea legislației fiscale, răspuns la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență, document de soluționare a cererii de ajutor de stat etc.

Share
Share
Share