Farmaceutic & Medical

Avem o lege a suplimentelor alimentare. Ce implicații are pentru suplimentele aflate pe piață, dar pentru cele nou introduse?

După mai mulți ani de așteptare și după ce Curtea Constituțională a stabilit că este constituțională, Legea suplimentelor alimentare nr. 56/2021 a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial nr. 332 din 1 aprilie 2021. Este prima lege dedicată exclusiv suplimentelor alimentare, anterior adoptării acesteia, sectorul suplimentelor alimentare fiind reglementat destul de general în cadrul regulilor privind producția, circulația, comercializarea, etichetarea alimentelor, precum și în mod specific prin Norma privind suplimentele alimentare adoptată prin OMS 1069/2007 care se va abroga odată ce normele tehnice de implementare a noii legi vor fi adoptate.

După mai mulți ani de așteptare și după ce Curtea Constituțională a stabilit că este constituțională, Legea suplimentelor alimentare nr. 56/2021 a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial nr. 332 din 1 aprilie 2021. Este prima lege dedicată exclusiv suplimentelor alimentare, anterior adoptării acesteia, sectorul suplimentelor alimentare fiind reglementat destul de general în cadrul regulilor privind producția, circulația, comercializarea, etichetarea alimentelor, precum și în mod specific prin Norma privind suplimentele alimentare adoptată prin OMS 1069/2007 care se va abroga odată ce normele tehnice de implementare a noii legi vor fi adoptate.

Noua lege transpune secțiuni din mai multe acte normative europene, printre care și Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare și reglementează condițiile punerii pe piață a suplimentelor alimentare, regulile privind etichetarea și promovarea acestora.

Noțiunea de suplimente alimentare

Suplimentele alimentare sunt definite ca fiind produse alimentare al căror scop este de a completa regimul alimentar şi care reprezintă surse concentrate de nutrienţi sau alte substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, comercializate sub formă de doză. Potrivit noii legi, la producerea suplimentelor alimentare pot fi utilizate exclusiv vitaminele şi mineralele cuprinse în legislaţia comunitară. Așadar, legea se aplică vitaminelor, mineralelor, amestecurilor de vitamine și minerale, substanțelor cu efect nutrițional sau fiziologic și altor amestecuri de vitamine și/sau minerale cu extracte vegetale și/sau animale, inclusiv cu plante și produse ale stupului.

Cantităţile maxime de vitamine şi minerale prezente în suplimentele alimentare, în porţia zilnică de consum recomandată de producător, se stabilesc, potrivit acestui act normativ, ţinând cont de nivelurile superioare sigure de vitamine şi de minerale stabilite prin evaluarea ştiinţifică a riscului, pe baza datelor ştiinţifice general acceptate. Pentru a asigura prezenţa unor cantităţi de vitamine şi minerale în suplimentele alimentare, cantităţile minime trebuie să reprezinte 15% din valorile de referinţă ale nutrientului, prevăzut în legislaţia comunitară. Suplimentele alimentare se comercializează consumatorului final numai sub formă preambalată.

Introducerea pe piață 

Ministerul Sănătății este autoritatea competentă în domeniul suplimentelor alimentare. Introducerea pe piaţă în România a suplimentelor alimentare este condiționată de obținerea prealabilă a certificatului de notificare emis de această autoritate. Lista documentelor necesare notificării suplimentelor alimentare urmează să fie afișată pe site-ul Ministerului Sănătății. Pentru anumite produse, se impune obținerea prealabilă a unui aviz tehnic consultativ emis de Comitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor stupului.

Suplimentele alimentare notificate într-un alt stat membru din Uniunea Europeană şi/sau Spaţiul Economic European se bucură de recunoaștere mutuală și pot fi puse prima dată pe piaţa din România prin notificare la Ministerul Sănătății, însoţită de un model al etichetei produsului şi de documente care să ateste că acesta este legal pus pe piaţă într-un stat membru din Uniunea Europeană şi/sau Spaţiul Economic European. În acest caz, Ministerul Sănătății eliberează certificat de notificare. Atenție însă, pentru suplimentele alimentare provenite din țări țerțe se urmează procedura obișnuită de obținere a certificatului de notificare.

De notat și că, în cazul unor informaţii potrivit cărora un supliment alimentar periclitează sănătatea umană deşi este în conformitate cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă poate suspenda sau restricţiona temporar comercializarea suplimentului alimentar în cauză pe teritoriul României.

Marketing și Publicitate

În etichetarea, prezentarea şi în comunicările comerciale referitoare la suplimentele alimentare, adresate consumatorilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii, este interzisă atribuirea proprietăţilor de prevenire, tratare sau vindecare a unei boli umane sau referirea la asemenea proprietăţi, precum și utilizarea afirmaţiilor directe sau care să sugereze faptul că alimentaţia variată şi echilibrată nu poate asigura cantităţi adecvate de substanţe nutritive. Actul normativ cuprinde și o enumerare a elementelor ce trebuie să se regăsească pe eticheta suplimentelor alimentare.

Totodată, se introduce și necesitatea avizării materialelor publicitare de către Ministerul Sănătății, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a normelor tehnice de aplicare a legii (aceste norme ar trebui adoptate într-un termen de 90 de zile de la publicarea legii). Atributele de sancționare a publicității și etichetării neconforme cu legislația în vigoare  revin ANPC, la sesizarea Ministerului Sănătății.

Ce se întâmplă cu suplimentele alimentare care se află deja pe piață?

Pentru suplimentele alimentare aflate deja pe piață la intrarea în vigoare a noii legi, sunt prevăzute două ipoteze:

  • dacă produsele sunt conforme cu prevederile noii legi, acestea pot fi comercializate în continuare fără a necesita o nouă notificare;
  • dacă produsele nu sunt conforme cu noua lege, acestea pot fi comercializate până la expirarea datei durabilităţii minimale, dar nu mai târziu de 12 luni, cu condiţia să nu conţină alte ingrediente decât cele din listele plantelor și substanțelor admise sau să nu constituie un risc pentru consumatori şi să fie etichetate în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul introducerii pe piaţă.

Lista cu suplimentele alimentare notificate deja la Ministerul Sănătăţii, din anul 2007, până la data intrării în vigoare a legii se afișează pe site-ul Ministerului Sănătății și va fi actualizată lunar.

Ce urmează?

Urmează ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Sănătăţii să elaboreze normele tehnice pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea suplimentelor alimentare. Provocarea pentru comercianții care introduc pe piață/comercializează acest tip de produse vin odată cu obligativitatea conformării cu noile norme și implementării modificărilor legislative în activitatea acestora.

Share
Share
Share