ESG Servicii Financiare

Despre ratingurile ESG și cum afectează riscurile ESG instituțiile financiare

Presiunea venită din partea instituțiilor de supraveghere europene cu privire la integrarea riscurilor ESG în cadrul proceselor interne ale instituțiilor financiare a crescut exponențial în ultimele luni, chiar dacă nu a fost încă reglementată nicio obligație finală în acest sens. 

Presiunea venită din partea instituțiilor de supraveghere europene cu privire la integrarea riscurilor ESG în cadrul proceselor interne ale instituțiilor financiare a crescut exponențial în ultimele luni, chiar dacă nu a fost încă reglementată nicio obligație finală în acest sens. 

În contextul proceselor de gestionare, monitorizare și raportare a  riscurilor, instituțiile financiare ar trebui să ia deja în considerare toate riscurile ESG relevante pentru activitatea lor, au arătat Ana-Maria Butucaru, Partener Servicii Financiare PwC România și Andreea Topuzu, Senior Manager, în cadrul celui de-al doilea webinar dintr-o serie dedicată impactului ESG – (Environmental, Social and Governance – Mediu, Inițiative Sociale și Guvernanță corporativă) – asupra instituțiilor financiare (bănci, societăți de asigurări și fonduri de investiții).  Despre temele dezbătute în cadrul primului webinar puteți afla mai multe aici.

De asemenea, experții PwC în modelarea riscurilor din sectorul financiar, Kaan Aksel, Lider PwC Europe în Modelarea Riscului de Credit și Benjamin Bruhn, Senior Expert în cadrul PwC în Sustenabilitate, au explicat ce înseamnă ratingurile ESG, care sunt abordările utilizate în prezent privind stabilirea acestor ratinguri și diferențele dintre acestea. În plus, a fost discutată de asemenea si tema riscului climatic în contextul analizelor de scenariu și  testelor de stres impuse de reglementatorii europeni. 

Ce sunt ratingurile ESG, de câte tipuri sunt și ce scop au?

Factorii ESG vor conduce la schimbări fundamentale în economie care vor da naștere unor riscuri și oportunități pentru sectorul financiar. Riscurile de mediu includ riscurile fizice legate de încălzirea globală, de exemplu, și riscurile de tranziție cum ar fi politicile și regulamentele publice, evoluția tehnologică sau sentimentul pieței, care pot avea ca efect eliminarea anumitor activități sau restructurarea altora.

Instituțiile financiare sunt afectate de riscurile ESG în activitățile lor de bază, adică acordarea de împrumuturi și investiții: riscurile financiare care decurg din impactul curent sau potențial al factorilor ESG asupra contrapartidelor sau activelor investite. De exemplu, contrapartidele pot fi afectate de efectele fizice ale schimbărilor climatice, cum ar fi inundațiile care afectează proprietățile imobiliare sau de schimbările în politici, tehnologie sau în preferințele consumatorilor pentru produse sustenabile,  care apar pe măsură ce ne îndreptăm spre o economie durabilă. În plus, instituțiile financiare au un impact suplimentar asupra mediului și societății prin împrumuturile și investițiile pe care le operează („dubla materialitate” a riscurilor ESG).

Datorită dimensiunii, amplitudinii și complexității lor, riscurile ESG pot afecta sistemul financiar și economia în ansamblu, cu potențiale consecințe sistemice.

O reprezentare numerică simplificată a riscurilor ESG este oferită de scorurile ESG, care permit instituțiilor financiare să monitorizeze și să comunice performanța sectoarelor industriale, a clienților individuali sau a portofoliilor de investiții într-un mod coerent și transparent.

O gamă largă de obiective legate de gestionarea și raportarea riscurilor poate fi abordată prin scorurile ESG, cu implicații atât pentru stakeholderii interni cât și pentru cei externi, îmbunătățind simplificarea și transparența. Scorurile ESG vor deveni esențiale pentru:

  • Strategia de afaceri și strategia de risc – Identificarea zonelor expuse unor riscuri ESG speciale și alinierea strategiei de afaceri și apetitului la risc
  • Managementul riscurilor – Gestionarea riscurilor ESG (prin intermediul stabilirii unor limite ESG  pentru expuneri specifice, de exemplu)
  • Originarea și monitorizarea împrumuturilor – Clasificarea clienților (potențiali) în ceea ce privește performanța lor legată de sustenabilitate și identificarea expunerilor ridicate la riscuri ESG 
  • Consultanță în investiții – Sprijinirea deciziilor de investiții ale clienților prin clasificarea produselor de investiții în termeni de performanță ESG, precum și suport pentru deciziile proprii de investiții
  • Raportare internă și externă – Utilizarea scorurilor ESG ca si componentă de bază pentru raportarea de sustenabilitate, atât pentru stakeholderii interni, cât și pentru cei externi.

Abordările privind ratingurile ESG pot fi  de două tipuri: modele externe (furnizate de companii specializate) sau dezvoltate intern în cadrul instituțiilor financiare. Alegerea unei abordări sau a alteia depinde de tipul expunerilor din portofoliu, investiție, gradul de obiectivitate sau de customizare dorit.  Indiferent de alegerea unui model sau al altuia, un lucru este cert – disponibilitatea și acuratețea datelor folosite sunt esențiale pentru un model de ESG rating solid.

Teme actuale – riscul climatic și testele de stres

În continuare,  instituțiile europene de reglementare precum EBA sau ECB, și cele naționale din unele state membre UE  se așteaptă deja ca instituțiile financiare să ia în considerare riscurile climatice în analiza de scenarii și testele de stres. Odată cu recunoașterea tot mai mare a mizelor financiare, creșterea presiunilor externe și reglementările viitoare, cum ar trebui instituțiile financiare să gestioneze riscurile climatice?

Ca răspuns la acest tip de provocări, în perioada următoare, PwC România va continua seria de webinarii dedicate ESG pentru instituțiile financiare, prezentând soluții practice la temele ESG actuale care afectează semnificativ sectorul financiar:

  • “Riscurile climatice și testele de stres privind riscurile climatice in sectorul financiar”
  • “Aspecte cheie privind finanțarea verde”
  • “Evaluarea performanței ESG și studiile de impact socio-economic pentru sectorul financiar”
  • “Taxonomia UE, analiza și prezentarea caracteristicilor ESG pentru produsele de investiții”
Share
Share
Share