Tax & Legal

Am devenit mare contribuabil: Ce urmează?

Începând cu 1 ianuarie 2022, implementarea strategiei ANAF de promovare a conformării voluntare a condus la includerea în categoria marilor contribuabili a unui număr de 1.800 de companii din România.

Dacă în mod similar anilor anteriori includerea în această categorie de contribuabili mari reflectă îndeplinirea unor criterii specifice, prin raportare la indicatori economici prevăzuți de lege, cea de anul acesta aduce mai multe schimbări din perspectiva administrării fiscale, inclusiv o serie de cerințe noi de conformare voluntară ce trebuie îndeplinite în perioada următoare. Este deci firesc ca noii mari contribuabili să se confrunte cu o serie de întrebări, poate chiar neclarități și îngrijorări care derivă din noile obligații fiscale, ce aduc în discuție noi provocări.

PwC România

D&B David si Baias

Începând cu 1 ianuarie 2022, implementarea strategiei ANAF de promovare a conformării voluntare a condus la includerea în categoria marilor contribuabili a unui număr de 1.800 de companii din România.

Dacă în mod similar anilor anteriori includerea în această categorie de contribuabili mari reflectă îndeplinirea unor criterii specifice, prin raportare la indicatori economici prevăzuți de lege, cea de anul acesta aduce mai multe schimbări din perspectiva administrării fiscale, inclusiv o serie de cerințe noi de conformare voluntară ce trebuie îndeplinite în perioada următoare. Este deci firesc ca noii mari contribuabili să se confrunte cu o serie de întrebări, poate chiar neclarități și îngrijorări care derivă din noile obligații fiscale, ce aduc în discuție noi provocări.

Echipa de experți fiscali și juridici PwC România și D&B David și Baias va discuta acest subiect, împreună cu invitatul din partea ANAF, pe 27 ianuarie 2022, în cadrul evenimentului online „În dialog cu ANAF: Ce aduce nou încadrarea în categoria ”Marilor contribuabili?”, la care vă puteți înregistra gratuit aici.

În afară de prevederile legale explicite (e.g. întocmirea anuală a dosarului de prețuri de transfer, depunerea raportării SAF-T, etc.), există și o serie de implicații care nu sunt neapărat vizibile din analiza prevederilor legale, cum ar fi:

  • din perspectiva prețurilor de transfer – tehnici de control variate care extind analiza surselor de informații interne ale societății la surse externe (informații obținute de la partenerii comerciali, articole din presă sau postări pe rețelele de socializare)
  • alinierea informațiilor incluse în documentele obligatoriu a fi întocmite (e.g. dosarul prețurilor de transfer, raportarea CbCR) cu realitatea operațională (e.g. fișe de post, proceduri și metodologii de lucru, roluri ale angajaților proprii din bazele de date, interviuri cu angajații societății). 
  • depunerea fișierului SAF-T începând cu anul 2022, prima perioada de raportare fiind iulie 2022.

De asemenea, această modificare de statut are implicații de ordin procedural fiscal: schimbarea competenței de administrare fiscală (i.e. preluarea de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, abreviată uzual ca DGAMC), procedura de stabilire a riscului fiscal și a grupelor de risc care prezintă o relevanță deosebită pentru activitatea de inspecție fiscală, aspecte legate de termenele de derulare a inspecției fiscale, de soluționare a deconturilor negative de TVA cu opțiune de rambursare, dar și a competenței de soluționare a contestațiilor fiscale. 

Concomitent, activitatea de administrare a marilor contribuabili este reglementată de o manieră specifică de legislația procedurală tocmai cu scopul de a menține un echilibru între necesitatea asigurării unui cadru optim pentru verificarea conformării fiscale a marilor contribuabili, pe de o parte, și necesitatea afectării cât mai puține a activității acestora, cu respectarea garanțiilor și drepturilor la informare și apărare a contribuabililor pe parcursul activității de control derulate de organele fiscale, pe de altă parte.

Astfel, tranziția către marii contribuabili ar trebui să fie însoțită și de pregătire operațională și organizațională pentru alinierea la particularitățile și practicile noii administrații fiscale competente să gestioneze chestiunile fiscale ale acestora, care să faciliteze o bună colaborare cu această autoritate și, totodată, să contribuie cât mai facil și mai lin la atingerea echilibrului între cele două deziderate urmărite de organele fiscale și contribuabili (menționate mai sus) în condiții optime de legalitate și cu minime implicații fiscale nedorite pentru ambele categorii de participanți la procesul de administrare fiscală.       

Din această perspectivă, legislația specifică prevede o serie de importante dispoziții tranzitorii care marchează trecerea spre regimul juridic specific marilor contribuabili și care vizează reglementarea termenilor și condițiilor de derulare a procedurilor de control fiscal în curs, executarea silită, plata obligațiilor fiscale stabilite sau înlesnirile fiscale și chiar situația litigiilor fiscale aflate în derulare.

Share
Share
Share