Servicii Financiare

Termenul de raportare pentru procesul de supraveghere și evaluare a adecvării capitalului și lichidității interne a instituțiilor financiare (SREP) a fost devansat pentru băncile sistemice aflate în supravegherea directă a BCE. Ce trebuie să știe băncile locale?

Termenul până la care instituțiile financiare de importanță sistemică, incluse în categoria 1 de evaluare a Băncii Centrale Europene (BCE), pot depune documentele pentru exercițiul anual de supraveghere și evaluare a adecvării capitalului și lichidității interne, a fost devansat la 31 martie, comparativ cu 30 aprilie anterior. Această măsură poate genera provocări suplimentare pentru aceste instituții, inclusiv pentru băncile locale pentru care consolidarea se realizează la nivelul entității mamă, pentru că multe dintre documentele solicitate sunt dependente de disponibilitatea rapidă a datelor aferente lunii decembrie. 

Termenul până la care instituțiile financiare de importanță sistemică, incluse în categoria 1 de evaluare a Băncii Centrale Europene (BCE), pot depune documentele pentru exercițiul anual de supraveghere și evaluare a adecvării capitalului și lichidității interne, a fost devansat la 31 martie, comparativ cu 30 aprilie anterior. Această măsură poate genera provocări suplimentare pentru aceste instituții, inclusiv pentru băncile locale pentru care consolidarea se realizează la nivelul entității mamă, pentru că multe dintre documentele solicitate sunt dependente de disponibilitatea rapidă a datelor aferente lunii decembrie. 

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) stabilește în Ghidul privind informațiile despre adecvarea capitalului intern (ICAAP) și despre lichiditatea internă (ILAAP) colectate pentru exercițiul anual de supraveghere și evaluare (SREP 2023) faptul că autoritățile competente trebuie să anunțe băncile cu privire la data transmiterii informațiilor referitoare la cadrele ICAAP și ILAAP, stipulând însă ca aceste informații să fie prezentate cel puțin anual pentru instituțiile ce se încadrează în categoria 1, în timp ce o frecvență diferită poate fi stabilită, după caz, pentru instituțiile din alte categorii. 

Aspecte cheie și bune practici de care băncile ar trebui să țină cont în acest exercițiu:

Integrarea ghidurilor emise de BCE și ABE. Băncile ar trebui să aibă în vedere evaluarea periodică a proceselor interne în raport cu principiile stabilite prin ghidurile emise de Banca Centrală Europeană (Ghidurile BCE privind ICAAP și ILAAP). O analiză a nivelului de conformare cu aceste așteptări este un instrument util pentru a obține o asigurare suplimentară privind soliditatea și eficacitatea proceselor interne privind gestionarea capitalului și a lichidității.  

În ceea ce privește pregătirea documentației anuale aferente ICAAP și ILAAP, Ghidul emis de ABE „Ghid privind informațiile ICAAP și ILAAP colectate în scopuri SREP” urmat de bănci încă din februarie 2017, rămâne aplicabil și pentru exercițiul SREP 2023.

Băncile trebuie să furnizeze de asemenea toate informațiile menționate în Ghidurile ABE sau să explice de ce anumite elemente nu sunt relevante pentru instituție, ținând cont de dimensiunea, complexitatea și modelul de afaceri. Astfel, instituțiile trebuie să precizeze în mod explicit în Manualul Cititorului care sunt documentele și elemente care nu sunt sau sunt doar marginal acoperite ca urmare a aplicării proporționalității cu dimensiunea, modelul de afaceri și complexitatea instituției.

Principii privind derularea proceselor interne. Este responsabilitatea fiecărei băncii să determine și să aplice cea mai adecvată abordare pentru a asigura soliditatea proceselor de evaluare a adecvării capitalului și a lichidității, iar  aceasta trebuie să adreseze specificitățile fiecărei instituții. 

Revizuirea și aprobarea periodică a documentației aferente proceselor interne privind evaluarea adecvării capitalului și lichidității trebuie să reprezinte un proces continuu, bazat pe reguli solide de guvernanță internă, care se desfășoară pe tot parcursul anului, independent de cerința de transmitere a acestora către autoritatea de supraveghere. Asigurarea unor evidențe cât mai clare și transparente a contribuției managementului în revizuirea și aprobarea documentelor cheie reprezintă una dintre așteptările regăsite în comunicările recente ale BCE.

Băncile ar trebui să considere în mod constant așteptările autorităților de supraveghere pentru a-și rafina și îmbunătăți practicile, chiar dacă acestea nu sunt transpuse în cerințe de reglementare. În acest sens, băncile pot considera un document de referință pentru a identifica bunele practici observate la nivelul industriei, Raportul BCE privind practicile băncilor în domeniul ICAAP, emis în cursul anului 2020.

Declarațiile managementului privind adecvarea capitalului și a lichidității trebuie elaborate, agreate și semnate de organul de conducere anual, înainte de includerea acestora în pachetul de documentație.

Integrarea riscurilor climatice și de mediu. Băncile ar trebui să considere prezentarea acțiunilor și progresul realizat privind integrarea riscurilor climatice și de mediu în procesul de ICAAP și în simulările de criză. Reamintim că, potrivit rezultatelor evaluării tematice a BCE publicate în Noiembrie 2022, această integrare trebuie realizată până, cel târziu, la finele anului 2024. 

Evaluarea impactului CRR III (Basel IV). Un alt aspect pe care băncile ar trebui să îl aibă în vedere este evaluarea impactului produs de finalizarea acordului Basel. Denumit și Basel IV datorită complexității sale, acesta aduce schimbări importante care prin transpunerea în legislația europeană pot genera un impact major pentru anumite instituții. Cu toate că procesul de aprobare a noului pachet legislativ nu a fost încă finalizat, în planificarea multianuală privind capitalul intern, băncile ar trebui să aibă o abordare prudentă și să surprindă potențialul impact. Menționăm că potrivit principiilor enunțate în Ghidul BCE privind ICAAP, planificarea capitalului trebuie să acopere un orizont minim de 3 ani, astfel exercițiul curent ar trebui să surprindă anul 2025 când se așteaptă aplicarea noilor cerințe de reglementare.

Share
Share
Share