COVID-19 Servicii Financiare

Implicațiile indirecte ale pandemiei COVID-19 în raportările financiar-contabile

Faptul că Big Data sunt “noul petrol” este o sintagmă des auzită în spațiul public. În domeniul prețurilor de transfer, tehnologiile de analiză Big Data pot fi utilizate pentru documentarea acestora, proces care presupune un efort semnificativ de colectare și interpretare a datelor - de la liste cu prețuri utilizate în tranzacții de către companiile ce fac parte dintr-un grup, la informații financiar-contabile sau la baze de date externe cu cotații bursiere. Datorită acestor tehnologii, procesul de colectare și interpretare a informațiilor devine mai eficient, cu economii semnificative de resurse și eliminarea erorii umane.

Așa cum s-a comunicat în ultimele săptămâni pe canalele media, existența noului Coronavirus „COVID-19” a fost confirmată la începutul anului 2020 și s-a răspândit din China în toată lumea. Virusul are consecințe severe la nivel mondial și efectul complet încă nu poate fi determinat. Pe lângă afectarea sănătății oamenilor, coronavirusul are un impact negativ și asupra activității economice și a afacerilor.

În afară de repercusiunile directe și mediatizate, comune majorității companiilor, cum ar fi lanțul de aprovizionare, reducerea consumului populatiei sau neutilizarea bunurilor sau a echipamentelor de către companiile de producție, efectele indirecte pot fi trecute cu vederea în perioadele de criză.

Având în vedere cele de mai sus, companiile ar trebui să prezinte în situațiile lor financiare impactul pe care COVID-19 îl are sau l-ar putea putea avea asupra poziției lor financiare și a performanței financiare până la momentul emiterii situațiilor financiare, pentru a permite utilizatorilor situațiilor financiare să îl înțeleagă.

Coronavirusul ar trebui contabilizat ca eveniment ulterior datei bilanțului care conduce sau nu la ajustarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2019?

IAS 10 „Evenimente ulterioare” definește un eveniment ulterior datei bilantului care conduce la ajustarea situatiilor financiare anuale drept acel eveniment care face dovada condițiilor existente la data raportării. Un eveniment ulterior datei bilanțului care nu conduce la ajustarea situatiilor financiare anuale este acel eveniment care oferă indicații despre condiții apărute ulterior datei raportării.

Organizația Mondială a Sănătății a raportat un număr limitat de cazuri afectate de un virus necunoscut la 31 decembrie 2019. Răspândirea ulterioară a virusului și identificarea acestuia ca un nou coronavirus nu oferă dovezi suplimentare cu privire la situația care a existat la 31 decembrie 2019 și, prin urmare, ar trebui considerată un eveniment care nu se ajustează situațiilor financiare.

Cu toate acestea, evenimentele de după data raportării oferă uneori informații suplimentare despre incertitudinile care au existat la data raportării.

Considerații speciale: Continuitatea activității

IAS 10 precizează că situațiile financiare nu ar trebui să fie întocmite pe baza continuității activității atunci când evenimentele de după data raportării indică faptul că această ipoteză nu mai este adecvată. Această indurmare se aplică chiar dacă aceste evenimente nu ajustează situațiile financiare. Prin urmare, companiile ar trebui să ia în considerare dacă evoluțiile ulterioare datei de raportare au vreo implicație asupra ipotezei continuității activității.

Prezentarea în situațiile financiare aferente anului 2019

Evenimentele ulterioare datei bilanțului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare necesită prezentarea in notele la situatiile financiare dacă efectul lor este unul material la nivelul situațiilor financiare în ansamblul lor. Această raportare ar trebui să fie transparentă și specifică entității și ar trebui să includă natura evenimentului și o estimare a efectului său financiar. Companiile ar trebui să ia în considerare prezentarea impactului evoluției după data raportării asupra valorii contabile a activelor și pasivelor (de exemplu, necesitatea diminuării activelor sau a reevaluării valorilor juste), sau impactul asupra veniturilor sau asupra împrumuturilor acordate până la momentul în care situațiile financiare sunt emise pentru a permite utilizatorilor situațiilor financiare să le înțeleagă.

Suntem aici să vă ajutăm

PwC poate sprijini conducerea companiilor pentru a determina impactul asupra evaluării activelor și pasivelor la 31 decembrie 2019, reflectând doar condițiile care au existat la data raportării și, de asemenea, pentru a evalua impactul financiar al evoluției ulterioare care ar trebui prezentat în nota de ”Evenimente ulterioare” la situațiile financiare aferente anului 2019 în evaluarea unor indicatori.

De exemplu:

  • pierderi de credit asteptate în conformitate cu IFRS 9, „Instrumente financiare”;
  • deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale în conformitate cu IAS 36, „Deprecierea activelor”;
  • valoarea realizabilă netă a stocurilor conform IAS 2, „Stocuri”;
  • impozite amânate în conformitate cu IAS 12, „Impozitul pe profit”; sau
  • orice activ sau pasiv evaluat la valoarea justă.

Puteți citi și:
Share
Share
Share