Tax & Legal

Nu e păcăleală de 1 aprilie: O nouă amnistie fiscală pentru accesoriile rezultate din inspecțiile fiscale!

Emisă pentru a adopta printre altele și o serie de facilități fiscale, OUG nr. 19/2021 în versiunea publicată în Monitorul Oficial pe 29 martie a inclus și o măsură legislativă ce constituie o surpriză extrem de plăcută și binevenită pentru contribuabili, în condițiile în care proiectul actului normativ nu făcea referire la aceasta.
Dan Dascalu

Dan Dascălu

Emisă pentru a adopta printre altele și o serie de facilități fiscale, OUG nr. 19/2021 în versiunea publicată în Monitorul Oficial pe 29 martie a inclus și o măsură legislativă ce constituie o surpriză extrem de plăcută și binevenită pentru contribuabili, în condițiile în care proiectul actului normativ nu făcea referire la aceasta.

Este vorba despre amnistia fiscală a obligațiilor fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale determinate în inspecțiile fiscale sau verificările situației fiscale personale în curs la data de 29 martie 2021, precum și inspecțiile fiscale viitoare, începute ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecția fiscală se finalizează. 

Aspectele esențiale de reținut în privința acestei măsuri mult așteptate de mediul de afaceri ar fi, în opinia noastră, următoarele:

  • Vor putea solicita anularea penalităților și dobânzilor fiscale toți contribuabilii care sunt la acest moment în inspecții fiscale (pentru care organele fiscale s-au înscris în RUC între 14 mai 2020 și 29 martie 2021) sau vor face obiectul unor inspecții fiscale viitoare pentru care organele fiscale se vor înscrie în RUC înainte de data de 31 ianuarie 2022, în situația în care acestea se vor finaliza prin emiterea unor decizii de impunere ce vor stabili obligații fiscale suplimentare principale; pentru contribuabilii care aveau în derulare o inspecție fiscală la data de 14 mai 2020, rămân aplicabile prevederile OUG 69/2020, iar nu cele ale OUG 19/2021;
  • Data la care aceste inspecții fiscale vor fi finalizate nu prezintă nicio relevanță din perspectiva aplicării amnistiei fiscale;
  • Vor face obiectul amnistiei doar penalitățile și dobânzile fiscale ar trebui să fie aferente obligațiilor fiscale principale administrate de ANAF cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, adică, scadența obligațiilor fiscale principale pentru care accesoriile pot fi anulate a rămas, astfel, aceeași;
  • Condițiile pentru a beneficia de această formă de amnistie fiscală sunt similare cu cele din OUG 69/2020, respectiv, toate diferențele de obligații fiscale principale din decizia de impunere trebuie achitate în termenul de plată prevăzut de lege;
  • Vor fi supuse restituirii dobânzile, penalitățile şi toate accesoriile care ar putea face obiectul amnistiei fiscale și care au fost stinse după data de 29 martie 2021, în măsura în care acestea se vor stinge din orice cauză, în loc să fie suspendată orice asemenea stingere;
  • Cererea de anulare va trebui depusă, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022, inclusiv, sau în termen de 90 zile de la comunicarea deciziei de impunere, dacă aceasta a fost comunicată după 31 ianuarie 2022, sau termenul de 90 zile depășește această dată. 

Din perspectiva particularităților procedurale, OUG 19/2021 nu face referire la adoptarea unei noi proceduri sau a unor noi formulare, astfel încât ne așteptăm ca și această amnistie să fie derulată în termenii și condițiile Ordinului nr. 2100/2020 pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor fiscale de plată accesorii. 

În afara facilității fiscale, anterior menționate, merită amintit în plus în acest context și că OUG 19/2021 prelungește termenul până la care contribuabilii care înregistrează obligații fiscale restante la data de 31 martie 2020 pot depune cereri de anulare și pot beneficia de măsura anulării obligațiilor accesorii aferente până la data de 31 ianuarie 2022, fiind vizată în mod special situația debitelor fiscale supuse executării silite, suspendate la executare, care fac obiectul unor înlesniri sau eșalonări, precum și situația sumelor de rambursat. 

Nu în ultimul rând, chiar dacă acest caz nou de amnistie fiscală introdus prin OUG 19/2021 este extrem de binevenit pentru mediul de afaceri, fiind așteptat pentru complinirea lacunelor și a inechităților generate de OUG 226/2020,  trebuie remarcat, totuși, că au rămas în afara obiectului de aplicare a amnistiei (atât cea reglementată de OUG 69/2020, cât și OUG 19/2021) contribuabilii care au făcut obiectul unor inspecții fiscale sau verificări a situației personale începute după data de 14 mai 2020 și care au fost finalizate anterior datei de 29 martie 2021.  În acest sens, trebuie spus că în privința unora dintre acești contribuabili poate fi incidentă facilitatea fiscală a eșalonării simplificate prevăzute de OUG nr.181/2020 (i.e. pentru cei cu inspecții fiscale în derulare la 26 octombrie 2020). 

Totuși,  nu întrevedem, o rațiune economică socială de exceptare a acestor contribuabili de la masa amnistiilor succesive, fiind mai degrabă o scăpare a legiuitorului care trebuie și sperăm că va fi remediată cu ocazia unor intervenții legislative ulterioare, după cum s-a întâmplat – reamintim – și cu amnistia reglementată de OUG 69/2020. Astfel, chiar dacă din perspectivă constituțională există indiscutabil o marjă largă și exclusivă de apreciere a emitenților actelor normative cu putere de lege în adoptarea deciziei asupra facilităților fiscale, întotdeauna trebuie să rămână ca repere de referință principiile fundamentale precum egalitatea în fața măsurilor fiscale adoptate într-un orizont de timp dat, ce are aptitudinea să le asigure dimensiunea echitabilă și morală în societate.

Share
Share
Share