Tax & Legal

Webinar PwC: Cheltuielile efectuate de companii în contextul pandemiei și modul în care au aplicat facilitățile fiscale, subiect de analiză în cadrul inspecțiilor fiscale

Cheltuielile efectuate de companii în contextul pandemiei și modul în care au aplicat facilitățile fiscale, precum bonificații la plată sau șomaj tehnic, vor face obiectul inspecțiilor fiscale în perioada următoare, reiese din concluziile webinarului ”Inspecțiile fiscale în timpul pandemiei”, organizat de PwC România și D&B David și Baias.

Cheltuielile efectuate de companii în contextul pandemiei și modul în care au aplicat facilitățile fiscale, precum bonificații la plată sau șomaj tehnic, vor face obiectul inspecțiilor fiscale în perioada următoare, reiese din concluziile webinarului ”Inspecțiile fiscale în timpul pandemiei”, organizat de PwC România și D&B David și Baias.

Dan Dascălu

Sondajul pe care l-am realizat printre companii în vederea pregătirii acestui eveniment dedicat inspecțiilor fiscale a confirmat observațiile noastre din practică, anume, că activitatea de inspecție fiscală a ieșit din amorțeală și este de așteptat că va fi tot mai activă pe final de an. Reluarea verificărilor este, în fapt, o revenire la normalitate pentru administrația fiscală care trebuie să își ducă la îndeplinire rolul de colectare a sumelor datorate bugetului. Un punct important în această discuție s-ar putea dovedi și nevoia autorităților de a se asigura că diferitele facilități fiscale acordate în pandemie au fost aplicate corect de către contribuabili”, a declarat Dan Dascălu, Avocat Partener al D&B David și Baias, societatea de avocatură corespondentă PwC în România.

”De asemenea, cheltuielile pe care companiile le-au făcut pentru a asigura desfășurarea activității în condiții de siguranță, prin achiziții de dezinfectanți, marcaje, compartimentări, măști sau teste ar putea fi vizate de inspecțiile fiscale în perioada următoare cu scopul de a verifica tratamentul fiscal, modul de documentare și respectarea criteriilor de aplicare” a precizat Ruxandra Târlescu, Partener servicii fiscale și juridice, PwC România.

Pregătirea documentației pentru cheltuielile realizate, un proces complicat 

”Astfel, în cazul acestui tip de cheltuieli este necesară o analiză de la caz la caz care să determine tratamentul lor fiscal atât din perspectiva deductibilității la calculul impozitului pe profit, cât și din perspectiva tratamentului fiscal la nivelul persoanelor fizice angajați”, a adăugat Monica Vîrza, Director PwC România.

Specialiștii PwC și D&B au reliefat și că pregătirea documentației pentru cheltuielile realizate este un proces complicat care necesită timp în vederea identificării documentelor și persoanelor din cadrul societății care le pot oferi. De multe ori, inspectorii nu sunt dispuși să acorde acest răgaz de pregătire care s-a dovedit și mai dificil în condițiile actuale de pandemie de lucru la distanță, fără acces direct la documentele fizice și cu riscul ca persoanele care au acces la ele să nu fie disponibile sau pur și simplu să nu se poată deplasa din motiv de restricții impuse de autorități.

”Contextul actual a impus necesitatea de a avea o arhivare electronică care să faciliteze accesul rapid la documente la cererea organelor fiscale. O astfel de arhivă ar trebui să fie organizată în funcție de importanța tranzacției și de riscul fiscal al acesteia, astfel încât departamentul financiar să poată identifica rapid documentele solicitate în inspecțiile fiscale. De altfel, o astfel de abordare ar fi indicată mai ales acum când, din cauza restricțiilor, există riscul ca anumite tranzacții derulate în această perioadă să nu fi fost documentate corespunzător”, a precizat Mihail Boian, Avocat Partener D&B David și Baias.

Tichetele cadou, prețurile de transfer și TVA rămân zone de interes pentru inspecții fiscale

La fel ca în perioada precriză, inspecții fiscale sunt așteptate pentru verificarea modului de acordare a tichetelor cadou, aplicării politicilor de prețuri de transfer și TVA. 

”Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF) a continuat cu cea mai mare intensitate și consecvență verificările privind tichete cadou inclusiv pe durata stării de urgență și de alertă. Organele de control par să-și fi format o opinie privind încadrarea fiscală a tichetelor cadou acordate angajaților partenerilor comerciali drept venituri de natură salarială pentru care cel care le acordă datorează impozit pe salarii și contribuții sociale obligatorii, deși nu există o bază legală clară care să susțină această opinie. Inspecțiile DGAF se finalizează doar cu un proces-verbal care nu are putere de decizie de impunere. Însă odată ce acest proces-verbal este înaintat către Direcția Generală de inspecție fiscală, demararea unei inspecții fiscale devine doar o chestiune de timp”, a spus Irina Nistor, Director Mobilitate Internațională PwC România.

Recomandarea este ca pentru trecut contribuabilii să încerce să ajusteze ceea ce se poate, în timp ce pentru viitor să aibă în vedere modificarea practicilor/politicilor comerciale în vederea identificării unei soluții benefice ambilor parteneri comerciali în limitele impuse de lege. ”În orice caz, decizia de impunere emisă în urma inspecției fiscale poate fi contestată în instanță, iar șansele de câștig vor depinde de documentația prezentată, dar și de modul în care au fost prezentate și susținute argumentele juridice relevante” a subliniat Dan Dascălu.

De asemenea, prețurile de transfer continuă să fie de interes în inspecțiile fiscale pentru că sumele implicate în tranzacțiile intra-grup sunt foarte mari, la fel și impozitele suplimentare atrase la bugetului de stat.   ”Contextul actual a generat o atenție sporită din partea autorităților fiscale asupra politicilor de prețuri de transfer ale societăților, precum și asupra modalitatii în care acestea au respectat cerințele locale de documentare. Multe societăți înregistrează deja pierderi din activitatea lor operațională, lucru care va pune o presiune suplimentară asupra lor, mai ales asupra celor care au un profil funcțional și de risc limitat. Aceste societăți vor face cu siguranță obiectul unei inspecții fiscale în viitorul apropiat, iar autoritățile vor verifica scăderea de profitabilitate sau pierderile ocazionate”, a declarat Livia Teodoru, Senior Manager PwC România.

O arie de interes pentru inspecțiile fiscale va continua să fie ca și în anii anteriori cea a serviciilor intragrup.

“Avem câteva noutăți de la Direcția Generală De Soluționare a Contestațiilor (DGSC) care a menționat că din perspectiva TVA singurele condiții care trebuie îndeplinite de societate sunt condiția de formă (existența unei facturi) și condiția de fond (să se demonstreze efectiv că achizițiile respective sunt efectuate în scopul operațiunilor taxabile ale societății) și faptul că invocarea argumentului cu privire la necesitatea serviciilor nu este relevant în acest tip de cauze”, a menționat Inge Abdulcair, Director PwC România.

O decizie recentă a CJUE confirmă că dreptul de deducere a TVA nu poate fi refuzat în baza unei simple bănuieli a autorității fiscale care nu este susținută cu dovezi referitoare la realizarea efectivă a unei operațiuni care a stat la baza emiterii unei facturi. CJUE a arătat că dreptul de deducere TVA nu este afectat chiar dacă un contribuabil nu poate pune la dispoziție alte documente care să probeze realitatea operațiunii. În cursul webinarului au fost prezentate și alte hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauze recente în materia TVA referitoare la dreptul de deducere sau la baza de impozitare, dar și recenta Decizie nr.21/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care s-a confirmat că prescripția dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale suplimentare la impozitul pe profit sub Vechiul Cod de procedură fiscală începe să curgă la 1 ianuarie a anului următor celui pentru care este datorat impozitul. În finalul webinarului, au fost prezentate concluziile care se desprind din adresa de confirmare emisă de Ministerul Economiei cu privire la caracterul opțional al sistemului de compensare prevăzut de HG nr.773/2019 în cazul agenților economici de tip privat. 

”Suntem convinși că toate aspectele abordate în webinar, începând cu observațiile de ordin practic referitoare la controalele derulate în ultima perioadă, dar și cele cu privire la pregătirea și organizarea acestora, față de așteptarea creșterii iminente a numărului și frecvenței acestora au fost foarte utile participanților. Cum la fel trebuie să se dovedească și diversele soluții emise de organele administrative, fiscale și judecătorești, inclusiv ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, cărora le revine rolul asigurării legalității și respectării drepturilor contribuabililor. Ele sunt cu atât mai importante în aceste vremuri dificile pe care le traversăm, iar toate aceste aspecte merită avute în vedere cu maximă atenție și în continuare”, a încheiat Dan Dascălu dezbaterile din cadrul webinarului .

Share
Share
Share