Tax & Legal

Inspecții fiscale: Cum sunt tratate scutirile de TVA conform noilor condiții din 2020 și alte abordări în materia TVA

Noile condiții pentru justificarea scutirii de TVA, aplicabile din 2020, implică un nivel de documentare mai complex în sarcina contribuabilului care realizează operațiuni intracomunitare, în funcție de persoana care este implicată în transportul intracomunitar al bunurilor. Mai mult, pe lângă limitările practice de a obține toate tipurile de documente necesare, este nevoie ca acestea să se reconcilieze, să nu fie contradictorii și respectiv, să fie emise de persoane independente, atât una față de cealaltă, cât și de către furnizor și cumpărător.

Noile condiții pentru justificarea scutirii de TVA, aplicabile din 2020, implică un nivel de documentare mai complex în sarcina contribuabilului care realizează operațiuni intracomunitare, în funcție de persoana care este implicată în transportul intracomunitar al bunurilor. Mai mult, pe lângă limitările practice de a obține toate tipurile de documente necesare, este nevoie ca acestea să se reconcilieze, să nu fie contradictorii și respectiv, să fie emise de persoane independente, atât una față de cealaltă, cât și de către furnizor și cumpărător. 

Aceste condiții sunt impuse de regulamentul european cu privire la aplicarea scutirii de TVA pentru operațiuni intracomunitare care a intrat în vigoare în data de 1 ianuarie 2020. Spre deosebire de Directive, pentru Regulamente nu este necesară transpunerea în legislația națională întrucât sunt aplicate direct de toate statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, modificări inclusiv cu privire la documentele justificative necesare pentru operațiuni intracomunitare au fost efectuate prin actualizarea Ordinului 103/2016 în luna iulie 2020.

Citește și:

În cadrul ultimelor controale fiscale care acoperă inclusiv perioade din anul 2020, am constatat că, pentru justificarea scutirii livrărilor intracomunitare efectuate de contribuabili, echipele de inspecție fiscală au solicitat punerea la dispoziție a documentelor justificative prevăzute de Regulamentul european, indiferent de prevederile Ordinului 103/2016 în vigoare până în iulie 2020.

De asemenea am observat că și în cazurile în care colectarea documentelor justificative s-a dovedit dificilă, chiar imposibilă în vederea obținerii informațiilor de la terți, echipele de inspectie fiscală nu au considerat că această limitare reprezintă un motiv de neîncadrare în prezumția prevăzută de Regulament, în vederea luării în considerare a legislației locale.  Astfel, pentru cazurile în care nu au fost puse la dispoziție toate documentele conform Regulamentului european, echipele de inspecție fiscală au impus sume suplimentare de TVA.

Ca urmare, toate companiile care realizează operațiuni intracomunitare ar trebui să facă o mapare corectă a operațiunilor, să analizeze existența documentelor necesare pentru scutirea livrărilor intracomunitare de bunuri în conformitate cu noile reguli impuse de Regulamentul European și să întreprindă acțiuni concrete și urgente pentru a se asigura că dețin astfel de documente. 

În caz contrar, o abordare reactivă din partea unui contribuabil ar duce la un impact financiar negativ direct, respectiv impunerea unor sume suplimentare de TVA împreună cu dobânzi de întârziere și penalități.

Atenție și la transferurile de companii

Tot în contextul pandemiei s-a observat o tendință de reorganizare la nivelul companiilor prin transferuri de afaceri, care pot fi considerate neutre din punct de vedere TVA. Dar pot fi situații în care sunt considerate simple transferuri de active și pasive care trebuie impozitate ca atare.

Este evident că orice operațiune de reorganizare efectuată în această perioadă, cel mai probabil va fi obiectul unei inspecții fiscale în anii următori. De aceea este extrem de important să ne asigurăm acum că tratamentul fiscal este cel corect, având în vedere că valoarea unor astfel de tranzacții este semnificativă. 

Din prisma TVA, ar trebui astfel să stabilim dacă elementele transferate în cadrul reorganizării constituie o structură independentă și elementele transferate sunt într-adevăr suficiente pentru ca primitorul să continue activitatea economică, întrucât deciziile recente de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene au avut abordări diferite cu privire la îndeplinirea sau nu a acestor criterii.  De altfel, este important să se ia în considerare nu numai prevederile de TVA, cât și cele de impozit pe profit și modalitatea de recunoaștere în contabilitate a acestor operațiuni la nivelul vânzătorului, cât și al cumpărătorului.

Share
Share
Share