ESG Servicii Financiare

Eveniment PwC: Cum pot instituțiile financiare face față valului de reglementări și cerințe ESG

Atunci când vine vorba de alocarea capitalului și directionarea lui către investiții durabile,  instituțiile financiare joacă un rol esențial. Prin activitățile pe care le desfășoară - creditare, investiții sau asigurări -  acestea ating fiecare sector din economie din fiecare țară. De la energie la defrișări de păduri sau extracții petroliere, jucătorii din industria financiară pot controla expunerile la riscurile ESG ale clienților pe care îi finanțează. Din acest motiv și presiunea asupra sectorului financiar de a acționa sustenabil și de a lua în considerare riscurile ESG în activitatea lor este foarte ridicată.

Atunci când vine vorba de alocarea capitalului și directionarea lui către investiții durabile,  instituțiile financiare joacă un rol esențial. Prin activitățile pe care le desfășoară – creditare, investiții sau asigurări –  acestea ating fiecare sector din economie din fiecare țară. De la energie la defrișări de păduri sau extracții petroliere, jucătorii din industria financiară pot controla expunerile la riscurile ESG ale clienților pe care îi finanțează. Din acest motiv și presiunea asupra sectorului financiar de a acționa sustenabil și de a lua în considerare riscurile ESG în activitatea lor este foarte ridicată.

Avalanșa cerințelor ESG asupra sectorului financiar

Băncile din Uniunea Europeană aflate sub supravegherea Băncii Central Europene (BCE) au fost avertizate în ultimul raport emis de BCE că cele mai multe dintre ele nu sunt pregătite pentru transformarea ESG. Când vorbim de managementul riscurilor, doar una din două bănci a reușit să-și contureze procese de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor legate de climă. Mai puțin de una din patru bănci și-a testat portofoliile de credite împotriva unor astfel de riscuri. În ceea ce privește indicatorii folosiți pentru monitorizarea acestor expuneri, BCE a remarcat că ”ambițiile nu sunt întotdeauna susținute de informații relevante”.

În plus, băncilor li s-a cerut să elaboreze planuri de implementare pentru îmbunătățirea practicilor existente. BCE a revizuit calitatea acestor planuri și a evaluat dacă acestea abordează lacunele existente în practicile instituțiilor. Calitatea planurilor prezentate a variat considerabil de la o instituție la alta, iar BCE se așteaptă ca toate instituțiile financiare să ia măsuri decisive pentru a remedia deficiențele constatate.

În continuare, instituțiile europene sunt hotărâte să mențină presiunea asupra sectorului financiar. Testele de stres ale băncilor din zona euro vor începe în 2022. Tot în 2022 va intra în vigoare și raportarea obligatorie privind riscurile climatice din portofoliile de împrumuturi, folosind o nouă clasificare a UE sau „taxonomie” a activităților durabile.  

Regulamentul UE 2019/2088 despre informaţiile privind sustenabilitatea în sectorul serviciilor financiare (Sustainable Finance Disclosure Regulation sau  SFDR) a intrat în vigoare pe 10 martie 2021 și obligă participanții de pe piața financiară să publice informații despre cum integrează riscurile și oportunitățile ESG în deciziile lor de investiții. Urmează obligații de raportare suplimentare despre care am discutat și  aici.  

În ultimul an, Comisia Europeană a revizuit Directiva de raportare non-financiară, publicând noua propunere de Directivă – CSRD – care aduce schimbări fundamentale precum cerințe de audit al informațiilor non-financiare, standarde europene de raportare non-financiară, digitalizarea raportării, detalierea procesului de alegere a subiectelor ESG prezentate (“analiza de materialitate”). Despre acest subiect am discutat pe larg în cadrul unui eveniment anterior, mai multe detalii puteți afla aici.

De unde începem?

La PwC am creat o soluție digitală unitară și completă prin care ajutăm băncile din Europa să își evalueze stadiul implementării ESG în raport cu cerințele reglementărilor existente și bunelor practici, si, în continuare, să își dezvolte planuri de acțiune concrete și eficiente pentru remediere sau îmbunătățirea deficiențelor identificate. Am analizat cele mai importante reglementări și recomandări formulate de instituțiile europene și aplicabile instituțiilor de credit, și le-am sumarizat în aproximativ 100 cerințe și practici ESG grupate în 5 categorii în funcție de aria de impact: Strategie și Guvernanță, Operatiuni interne, Managementul Riscului, Managementul Datelor, Raportare. Împreună cu clienții noștri, analizăm aplicabilitatea cerințelor de reglementare, gradul de conformitate existent și gradul de pregătire pentru cerințele viitoare,  și gândim împreună soluții pentru a răspunde cerințelor legislative curente și viitoare  și de a alinia ambițiile ESG pentru fiecare dintre ariile analizare. 

Pe baza experienței cu clienții noștri, am înțeles ca atunci cand sunt analizate împreună, aspectele ESG au impact asupra conformitatii, reputatiei si business-ului deopotrivă. ESG are puterea de a transforma și remodela modelele actuale de business și de operare ale Băncilor. Credem că ESG va deveni la fel de important pentru viitorul bancar ca și transformarea digitală sau crearea de ecosisteme pentru open banking. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, potențialul de transformare al ESG în întregul ecosistem intern și extern al băncii trebuie să fie pe deplin înțeles si abordat corespunzător.

Share
Share
Share